Sampo-konsernilla erittäin vahva alkuvuosi

7.5.2015

Sampo-konsernin tammi-maaliskuun 2015 tulos ennen veroja kasvoi 487 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 396 miljoonaa euroa. Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos nousi 701 miljoonaan euroon (374).

- Sammon kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Erityisesti Nordean tulosparannus oli merkittävä, sillä Sammon Nordeasta kirjaama tulososuus kasvoi 31 prosenttia 223 miljoonaan euroon, sanoo konsernijohtaja Kari Stadigh.

- Myös vahinkovakuutustoiminnan operatiivinen tehokkuus parani: If saavutti kaikkien aikojen parhaan ensimmäisen vuosineljänneksen yhdistetyn kulusuhteen. Sen tammi-maaliskuun 2015 kulusuhde oli 89,2 prosenttia kun vuotta aiemmin kulusuhde oli 90,3 prosenttia.

Henkivakuutustoiminnan ensimmäinen vuosineljännes oli vahva:

- Mandatum Lifen vakuutusmaksutulo kohosi tammi-maaliskuussa ennätykselliseen 377 miljoonaan euroon. Samalla yhtiön sijoitussidonnainen vastuuvelka kasvoi 5,9 miljardiin euroon eli korkeimmaksi kautta aikojen, Stadigh toteaa.

Muut keskeiset tunnusluvut

  • Sammon osakekohtainen tulos oli 0,78 euroa (0,63).
  • Konsernin oman pääoman tuotto oli 24,8 prosenttia (13,7).
  • Osakekohtainen substanssi oli maaliskuun 2015 lopussa 27,02 euroa (24,06).
  • Käyvän arvon rahasto vahvistui verojen jälkeen 1 289 miljoonaan euroon (1 017).
  • Vahinkovakuutussegmentin tulos ennen veroja nousi 200 miljoonaan euroon (194).
  • Nordean tammi-maaliskuun 2015 nettotuloksesta kirjattiin Sammolle 223 miljoonaa euroa (170).
  • Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 39 miljoonaa euroa (37).

Näkymät vuodelle 2015

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2015.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2015 saavuttavan yhdistetty kulusuhde -tavoitteensa, jonka mukaisesti pitkän aikavälin kulusuhde on alle 95 prosenttia. Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetyksi kulusuhteeksi arvioidaan 88 - 91 prosenttia, kun ei huomioida Norjan eläkeuudistuksen vaikutusta ja eläkevastuiden diskonttauskoron muutosta Suomessa.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Sammon tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsaus ja osavuosikatsausta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto ovat nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Lisätiedot:

Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset