Mandatum Lifen tulos 1–9/2015

5.11.2015

Mandatum Lifen tammi–syyskuun 2015 tulos ennen veroja oli 132 miljoonaa euroa (112). Laskuperustekorkoisen vastuuvelan korkotäydennystä laajennettiin heinä–syyskuussa 2015 vuoteen 2018, mikä heikensi kolmannen vuosineljänneksen tulosta 13 miljoonalla eurolla. Kaiken kaikkiaan Mandatum Life on täydentänyt alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 224 miljoonalla eurolla (135). Luvussa ei ole huomioitu ns. eriytettyyn laskuperustekorkoiseen ryhmäeläkekantaan liittyvää 232 miljoonan euron täydennystä.  

Oman pääoman tuotto laski pääasiassa korkotäydennysten kasvattamisen seurauksena 5,3 prosenttiin (10,8). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos laski verojen jälkeen 50 miljoonaan euroon (103).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi 9 prosenttia 838 miljoonaan euroon (772) tammi–syyskuussa. Markkinaosuus oli Suomessa 17,3 prosenttia (17,4). Kustannusliikkeen tulos nousi tammi–syyskuussa kaikkien aikojen ennätykseensä 20 miljoonaan euroon (15). Riskiliikkeen tulos oli 15 miljoonaa euroa (13).

Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli tämän vuoden syyskuun lopussa 5,6 miljardia euroa (5,3). Sijoitussidonnainen vastuuvelka laski 0,3 miljardia euroa maaliskuun 2015 lopun ennätyksestä pääomamarkkinoiden vaikean tilanteen vuoksi.  

Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä laski 5,0 miljardiin euroon (5,1), josta Mandatum Lifen alkuperäinen laskuperusteinen vakuutuskanta oli 3,8 miljardia euroa (3,8) ja eriytetty kanta 1,2 miljardia euroa (1,2). Korkeamman laskuperustekoron (3,5 ja 4,5 prosenttia) vakuutuskannat jatkoivat tammi–syyskuussa pienenemistään suunnitellusti 154 miljoonalla eurolla, mutta tehdyt korkotäydennykset pitivät laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrän lähes ennallaan.  

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva omaisuus oli 30.9.2015 markkina-arvoin 5,3 miljardia euroa (5,3), josta 45 prosenttia (32) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 10 prosenttia (23) rahamarkkinoille, 29 prosenttia (30) osakkeisiin ja 16 prosenttia (15) vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Tammi–syyskuussa sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 3,7 prosenttia (3,9).

Mandatum Life -konsernin Solvenssi I:n mukainen vakavaraisuusasema säilyi vahvana. Vakavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 23,6 prosenttia (22,9, 12/2014).

Avainluvut 1–9/2015
Maksutulo, omalla vastuulla: 838 milj. € (772)
Tulos ennen veroja: 132 milj. € (112)
Oman pääoman tuotto: 5,3 % (10,8)
Vakavaraisuusaste: 23,6 % (12/2014: 22,9)
Sijoitustoiminnan tuotto: 3,7 % (3,9)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 521 (521)

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

Lisätiedot:
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 010 516 7203
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset