Mandatum Life sitoutuu Itämeren suojeluun

13.11.2015

Mandatum Life on tehnyt sitoumuksen Elävä Itämeri -säätiölle (Baltic Sea Action Group, BSAG). BSAG:n tavoitteena on Itämeren ekologisen tasapainon palautuminen. Mandatum Life on sitoutunut edistämään Itämeren suojelua vuosittaisilla lahjoituksilla sekä lisäämällä sijoittajien tietoisuutta vaikutusmahdollisuuksistaan ympäristöä koskevien haasteiden, kuten Itämeren saastumisen, ratkaisemisessa.

Mandatum Life tukee BSAG:n työtä yhteisviestinnällisillä hankkeilla omissa medioissaan sekä tarjoaa asiantuntemustaan BSAG:n työn tueksi. Sitoumuksen keskiössä on vastuullisen sijoittamisen ja ympäristövastuun edistäminen Mandatum Lifen sidosryhmien keskuudessa.

”Itämeren tila on meitä suomalaisia lähellä oleva kriisi, jonka ratkaisemista osaltaan auttaa sijoittajien kasvava ymmärrys ympäristömme tilasta ja sen vaikutuksista talouteemme. Uskomme, että sijoittajat voivat sijoituspäätöksillään vaikuttaa ympäristöä koskevien haasteiden ratkaisemiseen tuotoista tinkimättä. Ympäristövastuunsa huomioivat yhtiöt ovat tulevaisuuden menestyjiä. Siksi sijoittajille vastuullisiin yrityksiin sijoittaminen ei ole vain järkevää riskienhallintaa vaan myös mahdollisuus”, kommentoi toimitusjohtaja Petri Niemisvirta.

”Mandatum Lifen sitoumus tukee täysin ajatustamme siitä, että Itämeren pelastaminen onnistuu parhaiten, kun kyse ei ole hyväntekeväisyydestä vaan kestävä toiminta on myös tuottavaa”, sanoo BSAG:n asiamies Mathias Bergman.

”Vastuullisen sijoittamisen suosion nousu osoittaa, että tämä ajatus on jo valtavirtaa. Ja kun isot sijoittajat toimivat tämän mukaan, rahaa liikkuu merkittävästi kestäviin kohteisiin”, Bergman jatkaa.

Tutustu »
www.bsag.fi