Mandatum Life Sijoituspalvelut on hakenut jäseneksi kansainväliseen hiilijalanjälkeä vähentävään sijoittajaverkostoon ja tuo markkinoille kaksi uutta vastuullista sijoituskohdetta

2.9.2015

Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy on hakenut jäseneksi kansainväliseen Portfolio Decarbonization Coalition -verkostoon, jonka tavoitteena on saada sijoittajat pienentämään hiilijalanjälkeään. Mandatum Life tuo myös asiakkailleen kaksi uutta vastuullisuuteen perustuvaa sijoituskohdetta: ML Tulevaisuus Ilmasto -indeksisijoituskorin sekä ML Tulevaisuus Kestävä Kehitys -rakennesijoitukset.

Sijoittajat voivat vaikuttaa entistä paremmin maapalloa koskeviin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Siksi Mandatum Life haluaa tarjota myös asiakkailleen mahdollisuuden sijoittaa vastuullisuuden huomioiviin sijoituskohteisiin. 

"Sijoittajalla on valtaa muuttaa maailmaa paremmaksi. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2011 ja nyt on seuraavien askelien aika. Olemme hakeneet ensimmäisenä suomalaisena finanssialan yhtiönä Portfolio Decarbonization Coalition -verkoston jäseneksi. Haluamme tarjota asiakkaillemme ainutlaatuisia kohteita ja siksi tuomme nyt markkinoille kaksi vastuullisuutta painottavaa sijoituskohdetta, joissa sijoittajan ei tarvitse tinkiä tuottotavoitteistaan", sanoo Mandatum Lifen toimitusjohtaja Petri Niemisvirta.

"Me uskomme, että vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät tulevaisuudessa: ne houkuttelevat itselleen enemmän pääomaa, osaamista ja asiakkaita. Vastuullisesti toimivat yritykset toimivat tulevaisuuden ehdoilla jo nyt ja siksi ne ovat myös sijoittajille kiinnostavia kohteita", Niemisvirta jatkaa.

Portfolio Decarbonization Coalition -verkosto (PDC) on perustettu syyskuussa 2014 yhteistyössä mm. YK:n, Carbon Disclosure Projectin, varainhoitotalo Amundin ja Ruotsin eläkerahasto AP4:n kanssa.  Verkoston tavoitteena on saada sijoittajat pienentämään sijoitustensa hiilijalanjälkeä ja ohjata pääomaa pienemmän hiilijalanjäljen omaaviin yrityksiin. PDC on asettanut tavoitteekseen, että verkostoon kuuluvien jäsenten yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus on 100 miljardia US-dollaria tämän vuoden marras–joulukuussa järjestettävään Pariisin ilmastokokoukseen mennessä.

ML Tulevaisuus Ilmasto -indeksisijoituskori on sijoituskohde, joka sijoittaa Amundin MSCI World Low Carbon Leaders -indeksiä seuraavaan ETF:ään.  Sen kohdeyhtiöiden hiilijalanjälki on alansa pienimpiä. MSCI World Low Carbon Leaders -indeksi pyrkii MSCI World -emoindeksinsä tuottoon leikaten samalla 50 prosenttia hiilijalanjäljestään. Mandatum Life on sopinut eurooppalaisen varainhoitotalon Amundin kanssa ETF MSCI World Low Carbon UCITS ETF -rahaston tarjoamisesta yksinoikeudella ei-ammattimaisille sijoittajille Suomessa.

ML Tulevaisuus Kestävä Kehitys -rakennesijoituskohteiden kohdemarkkina on Finvex Sustainable Efficient Europe 30 -indeksi, joka muodostuu 30 eurooppalaisesta taloudellisesti, ympäristöllisesti sekä hallinnollisesti vastuullisimmin toimivasta yhtiöstä. Nämä pääomasuojatut sijoituskohteet ovat myynnissä 2.9.–25.9.2015.

Lisätiedot:

Petri Niemisvirta, toimitusjohtaja, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
Carolus Reincke, salkunhoitaja, carolus.reincke@mandatumlife.fi, p. 050 355 4540
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548

www.mandatumlife.fi/tulevaisuus

www.unepfi.org/pdc


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset