Mandatum Life on yksi Suomen parhaista työpaikoista vuonna 2015

6.2.2015

Mandatum Life on valittu vuonna 2015 yhdeksi Suomen parhaaksi työpaikaksi. Great Place to Work Institute Finlandin toteuttamassa tutkimuksessa Mandatum Life sijoittui yleisessä sarjassa sijalle 18.

"Parannusta viime vuoteen on upeat 10 sijaa. Tulokset osoittavat, että olemme yhdessä rakentaneet arvostavaa ja viihtyisää ilmapiiriä oikeaan suuntaan. Olen todella ylpeä saavutuksestamme", sanoo Mandatum Lifen toimitusjohtaja Petri Niemisvirta. Mandatum Life on Suomen parhaiden työpaikkojen listalla jo viidettä vuotta peräkkäin.

"Näemme henkilöstön tyytyväisyyteen panostamisen tärkeänä investointina ja se on myös yksi yhtiömme strategisista tavoitteista. Uskon vakaasti siihen, että investoimalla henkilöstöömme saamme aikaan viihtyisämmän työpaikan, enemmän uusia ideoita ja innovaatioita ja sitä kautta myös menestyvämmän yhtiön."

"Vastuu työhyvinvoinnin kehittämisestä on osaltaan aina johdolla, mutta haluamme että siihen osallistuvat kaikki mandatumlifelaiset. Luottamus ja vastuun antaminen näkyy myös tuloksissamme: 92 prosenttia vastaajista kokee, että työntekijöille annetaan paljon vastuuta. Myös tutkimuksen loistava vastausprosentti kertoo, että työntekijät haluavat vaikuttaa ja osallistua", Niemisvirta iloitsee.

"Mandatum Life on yksi pisimpään Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon kuuluneista yrityksistä. Se on jo viiden vuoden ajan toiminut inspiraationa ja suunnannäyttäjänä hyvän työpaikan rakentamisessa omalle toimialalleen. Mandatum Lifella on paljon välittävää johtamiskulttuuria rakentavia käytäntöjä, jotka toimivat; ihmisiä kohdellaan yksilöinä, ei vain työntekijöinä. Hyvän työpaikan rakentaminen on Mandatum Lifen johdon arvovalinta, joka konkretisoituu päivittäin heidän yli 400 työntekijänsä arjessa", sanoo Great Place to Work Institute Finlandin toimitusjohtaja Mona Rundberg.

Vuonna 2015 tutkimukseen osallistui yhteensä 153 yritystä. Sijoitus tutkimuksessa määräytyy henkilöstökyselyn sekä Great Place to Work Instituten asiantuntijoiden arvion perusteella. Henkilöstökyselyssä on yhteensä 58 väittämää ja ne jakautuvat viiteen osa-alueeseen: Uskottavuus, Kunnioitus, Oikeudenmukaisuus, Ylpeys ja Yhteishenki. Asiantuntija-arviossa perehdytään organisaation henkilöstökäytäntöihin, ja miten hyvin ne tukevat työntekijäkeskeisen henkilöstökulttuurin rakentumista.

Muutamia poimintoja Mandatum Lifen tuloksista:

  • Vastausprosentti: 91 % (2014: 84 %)
  • Kokonaisarvio viihtyvyydestä1: 88 % (2014: 81 %)
  • Trust Index -kokonaispisteet (keskiarvo kaikista väittämistä): 80 % (2014: 77 %)

Lisätiedot

Anna Berglind, henkilöstöjohtaja, anna.berglind@mandatumlife.fi, p. 050 422 2105
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 7281 548


1Väittämä: "Kokonaisuudessaan tämä on hyvä työpaikka"