Mandatum Life kasvatti maksutuloaan ja paransi tulostaan

11.2.2015

Tulostiedotetta on täsmennetty julkaisun jälkeen kohdassa maksetut korvaukset.

Vuosi 2014 oli Mandatum Lifelle onnistunut monella osa-alueella. Yhtiö kasvatti maksutuloaan ja sijoitussidonnainen maksutulo kasvoi jälleen kaikkien aikojen ennätykseen. Vuoden aikana Mandatum Life laajensi liiketoimintojaan perustamalla rahastoliiketoiminnan sekä hankkimalla Suomi-yhtiön ryhmäeläkevakuutuskannan. Samaan aikaan yhtiön kustannusliikkeen tulos parani.

Mandatum Life -konsernin henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja oli 163 miljoonaa euroa (2013:153). Sijoitusomaisuuden markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos ennen veroja oli 149 miljoonaa euroa (220). Kustannusliikkeen tulos jatkoi odotusten mukaisesti kasvua ja oli 20 miljoonaa euroa (15). Riskiliikkeen tulos oli 23 miljoonaa euroa ja lähes edellisen vuoden tasolla (24).

Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli 4,6 prosenttia (7,1). Vuonna 2014 pitkien matalariskisten korkojen voimakas lasku oli Mandatum Lifelle erittäin negatiivinen asia. Alkuvuoden aikana korot ovat jatkaneet heikentymistään. Matala korkotaso yhdistettynä yhtiön laskuperustekorkoiseen vastuuvelkaan on merkittävin riskitekijä yhtiön tuloksenmuodostuksessa tulevina vuosina.

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi 4 prosenttia 1.105 miljoonaan euroon (1.063). Päämyyntikanavat, Danske Bank ja Mandatum Lifen varainhoitoyksikkö, ylsivät hyviin myyntisuorituksiin ja sijoitussidonnainen maksutulo ylsi kaikkien aikojen ennätykseen 961 miljoonaan euroon (909). Baltiassa maksutulo oli 40 miljoonaa euroa (32). Mandatum Lifen markkinaosuus Suomessa oli 17,9 prosenttia sekä koko markkinasta (19,3) että sijoitussidonnaisista vakuutuksista (19,2). Baltiassa yhtiön markkinaosuus oli 11 prosenttia (10).

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka kasvoi 10,4 miljardiin euroon (8,5). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka kasvoi vuoden 2014 loppuun mennessä 5,3 miljardiin euroon (4,6). Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 siirtyneen ryhmäeläkekannan vastuuvelka oli 1.337 miljoonaa euroa, jonka seurauksena myös laskuperustekorkoinen vastuuvelka kasvoi vuonna 2014 ja oli vuoden lopulla 5,1 miljardia euroa (3,9). Jos siirrettyä vakuutuskantaa ei lasketa mukaan, laskuperusteinen kanta aleni odotusten mukaisesti 199 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Vuoden 2014 aikana maksettiin korvauksia yhteensä noin 880 miljoonaa euroa, josta eläkkeitä oli noin 320 miljoonaa euroa noin 61 000 eläkkeensaajalle. 

Mandatum Life -konsernin vakavaraisuuspääoma oli 1.403 miljoonaa euroa (1.403) ja yli 5-kertainen Solvenssi I -säännösten minimivaatimukseen nähden. Vakavaraisuusaste aleni vastuuvelan kasvaessa voimakkaasti ja oli 22,9 prosenttia (27,6). Vakuutusalalla astuvat voimaan uudet vakavaraisuussäännöt (Solvenssi II) 1.1.2016 alkaen. Mandatum Life tulee soveltamaan vakavaraisuustarkastelussaan sääntelyn mahdollistamia siirtymäsääntöjä, jotka huomioiden yhtiön omat varat ylittivät vuonna 2014 selkeästi myös tulevat pääomavaateet.

Mandatum Life otti vuoden aikana kaksi merkittävää strategista askelta, joiden uskotaan parantavan yhtiön tulevaisuuden näkymiä. Suomi-yhtiöstä siirtyneen ryhmäeläkekannan tulosvaikutuksen odotetaan olevan positiivinen. Lisäksi se tuo yli 2 000 vakuutuksen ja yli 30 000 vakuutetun muodossa yhtiölle merkittävän uuden asiakaspotentiaalin ja vahvistaa yhtiön johtavaa asemaa yritysten henkivakuuttajana. Toinen strateginen askel oli rahastoliiketoiminnan aloittaminen perustamalla rahastohallinnointiyhtiö Luxemburgiin. Yhtiön varainhoidon palvelut toteutetaan asiakkaille ensisijaisesti vakuutusten avulla, mutta nyt institutionaalisilla sijoittajilla on myös mahdollisuus sijoittaa suoraan Mandatum Lifen rahastoihin.

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti:

"Mandatum Lifelle vuosi 2014 oli positiivisten muutosten vuosi. Teimme merkittävän ryhmäeläkevakuutuskannansiirron Suomi-yhtiöltä, perustimme rahastoliiketoiminnan ja kaiken kaikkiaan vastasimme asiakkaidemme tarpeisiin monilla kehityshankkeilla. Investoimme myös jatkossa asiakastyytyväisyyden ja -kokeman parantamiseen.

Omat ja Danske Bankin jakelukanavat onnistuivat myyntityössään, minkä johdosta myös ydinliiketoimintojemme maksutulo kasvoi. Suomen liiketoimintojen kustannusliikkeen tulos oli ensimmäistä kertaa yli 20 miljoonaa euroa. Taustalla on edelleen jatkamamme tarkka kulukuuri sekä viime vuosien positiivinen kehitys hallinnoitavissa asiakasvaroissa, joka on kasvattanut tasaisesti palkkiotuottojamme. Perusta hyvin menestyvälle liiketoiminnalle on kunnossa ja voin katsoa luottavaisin mielin alkaneeseen vuoteen."

Avainluvut 2014
Maksutulo, omalla vastuulla: 1.105milj. € (1.063)
Tulos ennen veroja: 163 milj. € (153)
Oman pääoman tuotto: 11,4 % (18,3)
Liikekustannussuhde: 104,1 % (106,6)
Vakavaraisuusaste: 22,9 % (27,6)
Sijoitustoiminnan tuotto: 4,6 % (7,1)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 509 (541)

Tarkka ja täydellinen esitys Mandatum Lifen tuloksesta löydettävissä osoitteesta: www.sampo.com/tulos.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 010 516 7203
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548