Erinomainen tulos kautta linjan

12.8.2015

Mandatum Lifen tammi–kesäkuun tulos ennen veroja nousi 81 miljoonaan euroon (73). Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena olevan sijoitusomaisuuden tuotto käyvillä arvoilla oli 5,9 prosenttia (3,9) ja Suomi-yhtiöstä siirtyneen eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan katteena olevan sijoitusomaisuuden tuotto oli 3,0 prosenttia.

Verojen jälkeinen laaja tulos sijoitusomaisuuden käyvillä arvoilla laskettuna oli 144 miljoonaa euroa (113). Tulosta rasitti alhaisen korkotason johdosta tehdyt vastuuvelan korkotäydennykset, joita tehtiin huhti–kesäkuun aikana lähes sadalla miljoonalla eurolla, jonka seurauksena vastuuvelan korkotäydennys oli kesäkuun lopussa 238 miljoonaa euroa (135). Luvussa ei ole huomioitu eriytettyyn kantaan liittyvää 235 miljoonan euron korkotäydennystä.

Kustannusliikkeen tulos nousi Mandatum Life -konsernin osalta 13,7 miljoonaan euroon (8,1).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo oli historian korkein 676 miljoonaa euroa (584). Maksutulosta sijoitussidonnaisen liikkeen osuus oli 576 miljoonaa euroa (491). Markkinaosuus Suomessa oli 18,0 prosenttia (18,6).

Mandatum Life-konsernin Solvenssi I:n mukainen vakavaraisuusasema säilyi vahvana ja kesäkuun lopussa vakavaraisuusaste oli 25,0 prosenttia (22,9). Uusi vakavaraisuussääntely (Solvenssi II) tulee voimaan 1.1.2016. Solvenssi II:n siirtymäsäännösten soveltamisen jälkeen arvioidut omat varat, 2.095 miljoonaa euroa, ylittivät 1.350 miljoonan euron pääomavaateen ja vakavaraisuussuhde oli vahva, 155 prosenttia. Ilman vastuuvelkaan sovellettavaa siirtymäsäännöstä arvioidut omat varat olisivat olleet 1.542 miljoonaa, jolloin vakavaraisuussuhde olisi ollut 114 prosenttia. Finanssivalvonta antoi 11.8.2015 Mandatum Lifelle hyväksyntänsä siirtymäsäännösten käytölle.

Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli kesäkuun 2015 lopussa 5,8 miljardia euroa (5,3). Vastuuvelkaa kasvatti maksutulon lisäksi asiakkaiden valitsemien sijoituskohteiden tuotto, joka oli keskimäärin yli kuusi prosenttia.

Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä oli 5,1 miljardia euroa (5,1), josta alkuperäinen laskuperusteinen vakuutuskanta korkotäydennyksineen muodosti 3,9 miljardia euroa (3,8) ja Suomi-yhtiöstä siirtynyt, ns. eriytetty kanta 1,2 miljardia euroa (1,2).

Avainluvut H1/2015

Maksutulo, omalla vastuulla: 676 milj. € (584)
Tulos ennen veroja: 81 milj. € (73)
Oman pääoman tuotto: 21,8 % (17,9)
Liikekustannussuhde: 99,8 % (105,9)
Vakavaraisuusaste: 25,0 % (12/2014: 22,9)
Sijoitustoiminnan tuotto: 5,9 % (3,9) ja eriytetyn kannan osalta 3,0 % (-)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 520 (522)

Tarkka ja täydellinen esitys Mandatum Lifen tuloksesta löytyy osoitteesta: www.sampo.com/tulos

Lisätiedot:

Petri Niemisvirta, toimitusjohtaja, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
Jukka Kurki, talousjohtaja, jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 010 516 7203
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset