Työntekijät kaipaavat enemmän oikeudenmukaisuutta suorituksen arviointiin

11.2.2014

Palkkausjärjestelmien soveltaminen vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden kokemuksiin palkkauksen oikeudenmukaisuudesta. Aihetta väitöskirjassaan tutkinut Johanna Maaniemi korostaa, että suoriutumiseen perustuvan palkanosan vaikutukset riippuvat paljon siitä, kuinka oikeudenmukaiseksi työntekijä kokee koko järjestelmän ja siihen liittyvät arvioinnit. Mandatum Lifen tytäryhtiössä Innovassa palkitsemiskonsulttina työskentelevä Maaniemi sai työstään Akavalta Pohjola-tutkimusstipendin.

Esimiesten ja työntekijöiden kokemukset eroavat

Yhä useammassa työpaikassa hyödynnetään palkkauksessa niin sanottua henkilökohtaista palkanosaa, jolloin osa työntekijän peruspalkasta määräytyy suoriutumisen ja pätevyyden perusteella. Maaniemi tutki väitöskirjassaan sekä esimiesten että työntekijöiden kokemuksia palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuudesta.

Tuloksista käy ilmi, että epäoikeudenmukaisuuden kokemukset liittyvät joko työsuorituksen mittaamiseen, arviointien ja palkan väliseen kytkentään tai työsuorituksen arviointihaastatteluun. Esimiesten mielestä ongelmia oli eniten suorituksen mittaamisessa. Esimerkiksi kriteerien tulkinta ei aina ollut selvää ja ohjeistukset olivat puutteellisia.

Myös korotusten rahoitus askarrutti. Jos arviointeja ei voitu toteuttaa aidosti niukan palkkabudjetin vuoksi, oli esimiesten ja alaisten vaikea motivoitua keskusteluihin. 

"Tämä ongelma liittyy usein järjestelmiin, joissa arviointitulos indikoi suoraan euromäärää henkilön palkassa. Löyhempi kytkös toisi lisää pelivaraa", Maaniemi toteaa.

Työntekijät taas kokivat enemmän epäoikeudenmukaisuutta arviointihaastattelun vuorovaikutuksessa. Huolta aiheutti esimerkiksi se, että suoritukseen liittymättömät, yksilölliset erot saattavat vaikuttaa arviointiin.

"Organisaatioiden tulisi kiinnittää paljon enemmän huomiota siihen, miten esimiehet organisaation eri osissa palkkausjärjestelmää käyttävät. Sama pätee kaikkeen suorituksesta palkitsemiseen, myös tulospalkkaukseen: suoriutumisen arviointiin liittyvien kriteerien täytyy olla todella selkeitä ja läpinäkyviä. Palkkausjärjestelmää on johdettava systemaattisesti, jotta kriteerit ovat aina yhdenmukaiset ja asioita nostetaan keskusteluun tarpeen mukaan", Maaniemi korostaa.

Lisätietoja
Johanna Maaniemi, palkitsemiskonsultti, Innova: p. 040 576 2484, johanna.maaniemi@innova.fi       
Jani Mikkola, toimitusjohtaja, Innova: p. 010 516 8326, jani.mikkola@innova.fi

Akavan artikkeli aiheesta » (artikkeli ei enää saatavilla) 

Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset