Sammon tuloskehitys vakaata tammi - syyskuussa 2014

6.11.2014

Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi - syyskuussa 2014 kohosi 1 313 miljoonaan euroon, kun tulos ennen veroja oli vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin 1 228 miljoonaa euroa.

- Sammon tammi - syyskuun tulos oli vahva: Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan edelliseen vuoteen verrattuna. Ifin tammi - syyskuun yhdistetty kulusuhde oli paras kautta aikain, 87,8 prosenttia, ja myös Mandatumin sijoitussidonnaiset säästöt kasvoivat uuteen ennätykseen, sanoo konsernijohtaja Kari Stadigh.

- Sekä konsernin että tytäryhtiöidemme taloudellinen asema on erittäin vankka. Ifin vakavaraisuus oli syyskuun lopulla yhtiön historian paras. Toimintaympäristön haasteista huolimatta edellytykset toiminnan kannattavuuden ylläpitämiselle ovat hyvät.

Keskeiset tunnusluvut

  • Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos aleni hieman ja oli 1 099 miljoonaa euroa (1 112).
  • Osakekohtainen tulos oli 2,05 euroa (1,88). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos säilyi lähes ennallaan 1,96 eurossa (1,99).
  • Konsernin oman pääoman tuotto laski 13,6 prosenttiin (14,6).
  • Osakekohtainen substanssi oli syyskuun 2014 lopussa 23,29 euroa (22,15).
  • Konsernin käyvän arvon rahasto oli verojen jälkeen 1 042 miljoonaa euroa (960).
  • Vahinkovakuutussegmentin yhdistetty kulusuhde aleni tammi - syyskuussa 87,8 prosenttiin (88,2).
  • Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja kasvoi 711 miljoonaan euroon (700). Nordean tammi - syyskuun 2014 nettotuloksesta kirjataan Sammolle 21,2 prosentin osuutena 501 miljoonaa euroa (477). Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja kasvoi 112 miljoonaan euroon (103).

Näkymät loppuvuodelle 2014

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2014.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2014 saavuttavan yhdistetty kulusuhde -tavoitteensa, jonka mukaisesti pitkän aikavälin kulusuhde on alle 95 prosenttia. Koko vuoden yhdistetyn kulusuhteen arvioidaan olevan 88 - 90 prosenttia.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Sammon tammi - syyskuun 2014 osavuosikatsaus ja osavuosikatsausta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto ovat nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Lisätiedot:

Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Englanninkielinen puhelinkonferenssi järjestetään tänään klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8171 0465, +46 8 5199 9355, +44 203 194 0550 tai +1 855 269 2605. Puhelinkonferenssin tunnus on "Sampo Group's Interim Report for January - September 2014". Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset