Mandatum Life tulos 1–9/2014

6.11.2014

Mandatum Lifen tammi–syyskuun tulos ennen veroja kasvoi 112 miljoonaan euroon (103). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvillä arvoilla oli 3,9 prosenttia (5,2). Sijoitusomaisuuden käyvillä arvoilla laskettu verojen jälkeinen laaja tulos laski 103 miljoonaan euroon (137). Mandatum Life -konsernin kustannusliikkeen osuus tuloksesta nousi 15 miljoonaan euroon (8). Riskiliikkeen tulos laski 13 miljoonaan euroon (17).
 
Omalla vastuulla oleva maksutulo laski 772 miljoonaan euroon (788). Kokonaismarkkinaosuus oli Suomessa 17,4 prosenttia (19,6) ja sijoitussidonnaisten vakuutusten markkinaosuus oli 17,2 prosenttia (19,7). Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus koko vakuutuskannan maksutulosta oli 85 prosenttia. Baltian osuus maksutulosta nousi 30 miljoonaan euroon (21).

Mandatum Lifen Solvenssi I:n mukainen vakavaraisuusasema säilyi vahvana. Mandatum Life -konsernin vakavaraisuusaste oli syyskuun lopulla 29,8 prosenttia (27,6). Emoyhtiön toimintapääoma on lähes seitsenkertainen toimintapääoman vähimmäismäärään nähden. Sampo-konsernin Economic Capital -mallissa ja tulevassa Solvenssi II-kehikossa Mandatum Lifelle asetettu pääomavaatimus on hyvin vahvasti riippuvainen laskuperustekorkoisesta vastuuvelasta ja sen katteena olevasta sijoitusomaisuudesta. Laskuperustekorkoinen vastuuvelka alenee kannan rakenteesta johtuen verrattain voimakkaasti seuraavien vuosien aikana, mikä tulee vapauttamaan vakavaraisuuspääomaa.

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka ylitti ensi kertaa 9 miljardin euron rajan ja oli 9 014 miljoonaa euroa (8 544). Sijoitussidonnaisten sopimusten vastuuvelka kohosi oli 5 222 miljoonaa euroa (4 617). Jatkuvasti supistuvan laskuperustekorkoisen vastuuvelan osuus vastuuvelasta oli 3 792 miljoonaa euroa (3 927). Laskuperustekorkoinen vastuuvelka pitää sisällään alhaisen korkotason johdosta tehdyn 155 miljoonan euron (146) korkotäydennyksen.
 
Keskinäisen Henkivakuutusyhtiö Suomen laskuperustekorkoisen ryhmäeläkekannan luovutus Mandatum Lifelle etenee suunnitelmien mukaisesti. Kannanluovutuksen suunniteltu ajankohta on 30.12.2014.

Avainluvut 1–9/2014

Maksutulo, omalla vastuulla: 772 milj. € (788)
Tulos ennen veroja: 112 milj. € (103)
Oman pääoman tuotto: 10,8 % (15,7)
Vakavaraisuusaste: 29,8 % (12/2013: 27,6)
Sijoitustoiminnan tuotto: 3,9 % (5,2)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 521 (547)
Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 010 516 7203
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548

 


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset