Mandatum Life sai luvan Suomi-yhtiön ryhmäeläkevakuutuskannan siirtoon

19.6.2014

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö on tänään saanut Finanssivalvonnalta tarvittavan viranomaisluvan Suomi-yhtiön laskuperustekorkoisen ryhmäeläkevakuutuskannan siirtoon. Kannanluovutuksen suunniteltu ajankohta on 30.12.2014.

Suunnitelma Suomi-yhtiön ryhmäeläkevakuutuskannan luovutuksesta Mandatum Lifelle julkistettiin 19.3.2014. Kannanluovutus hyväksyttiin Mandatum Lifen ja Suomi-yhtiön yhtiökokouksissa 7.5.2014.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirta, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, puh. 010 516 7200
Talousjohtaja Jukka Kurki, jukka.kurki@mandatumlife.fi, puh. 010 516 7203
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä, niina.riihela@mandatumlife.fi, puh. 040 7281 548