Mandatum Life ja Suomi-yhtiö julkistaneet suunnitelman ryhmäeläkevakuutuskannan siirrosta

19.3.2014

Sampo-konserniin kuuluva Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life) ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi (Suomi-yhtiö) ovat julkistaneet suunnitelman Suomi-yhtiön laskuperustekorkoisen ryhmäeläkekannan luovutuksesta Mandatum Lifelle.

Kannanluovutuksen suunniteltu ajankohta on 30.12.2014. Kannanluovutus edellyttää molempien yhtiöiden yhtiökokousten hyväksyntää sekä Finanssivalvonnan suostumusta. Mandatum Lifen ja Suomi-yhtiön yhtiökokoukset pidetään 7.5.2014.

Suomi-yhtiön ryhmäeläkekanta käsittää noin 2 300 vakuutusta ja 34 000 vakuutettua. Vakuutuskanta on suljettu, joten vakuutussopimuksiin ei enää voida liittää uusia vakuutettuja.

"Yritysten ja yrittäjien vakuuttaminen on vahva strateginen painopistealueemme ja Mandatum Life on nykyisellä yli 100 000 ryhmäeläkevakuutetullaan markkinajohtaja. Uskomme saavuttavamme vakuutuskannan hoidon osalta synergiaetuja, jotka hyödyttävät sekä kannan luovutuksessa siirtyviä asiakkaita että Mandatum Lifea", sanoo Mandatum Lifen toimitusjohtaja Petri Niemisvirta.

Kannanluovutuksen yhteydessä Suomi-yhtiöstä siirtyy omaisuutta määrä, joka vastaa ryhmäeläkekannan osuutta Suomi-yhtiön koko varallisuudesta. Siirtyvän omaisuuden lopullinen määrä selviää kannanluovutuksen yhteydessä, mutta sen arvioidaan 31.12.2013 olleen noin 1,3 miljardia euroa. Siirtyvää omaisuutta vastaava määrä tullaan varaamaan kannanluovutusajankohtana kokonaisuudessaan Mandatum Lifen vastuuvelkaan turvaamaan vakuutettujen etuuksia. Siirtyvä vakuutuskanta ja sitä kattava omaisuus tullaan eriyttämään Mandatum Lifen muusta vakuutuskannasta.

Vakuutuskannalle on päätetty oma voitonjakopolitiikkansa, jonka mukaan sijoitustuotot jaetaan niin, että vakuutuskantaa kattavan sijoitusomaisuuden sijoitustuottojen ensimmäinen 1,5 prosenttia käytetään vakuutuskannan hyväksi ja sen ylittävästä tuotosta vakuutuskannan osuus on 65 prosenttia ja Mandatum Lifen osuus on 35 prosenttia. Mandatum Life sitoutuu kahden ensimmäisen vuoden osalta siihen, että tälle vakuutuskannalle maksettavan asiakashyvityksen taso on vähintään 1,2 prosenttia, mutta ei kuitenkaan enempää kuin työeläkeindeksi.

"Suomi-yhtiö lopetti uusien vakuutusten myynnin jo lähes kymmenen vuotta sitten. Koska yhtiömme on alasajovaiheessa, meidän on vaikea vastata yritysasiakkaidemme tarpeisiin näiden erilaisissa tilanteissa. Mandatum Life tarjoaa vakuutuskannalle ajanmukaisia ja kehittyviä palveluja. Lisäksi elinikäiset ryhmäeläkevakuutukset ovat Suomi-yhtiön pitkäaikaisin vakuutuskanta, joten niistä seuraisi kustannuspaineita ja lisähaasteita yhtiömme vähittäisen alasajon kuluessa. Uskommekin, että vakuutettujen etujen turvaavuus paranee sekä siirtyvien että Suomi-yhtiöön jäävien vakuutusten osalta", sanoo Suomi-yhtiön toimitusjohtaja Jari Sokka.

Mandatum Life ja Suomi-yhtiö ovat sopineet erityisen seurantaryhmän perustamisesta osana vakuutuskannan siirtymisen täytäntöönpanoa. Ryhmä seuraa siirtyvää vakuutuskantaa koskevan voitonjakopolitiikan toteutumista, mutta ei ole päätöksentekoelin. Seurantaryhmän jäseniksi valitaan Suomi-yhtiön ja vakuutuksenottajien edustajia.

Lisätiedot:

Mandatum Life
Toimitusjohtaja Petri Niemisvirta, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, puh. 010 516 7200
Talousjohtaja Jukka Kurki, jukka.kurki@mandatumlife.fi, puh. 010 516 7203
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä, niina.riihela@mandatumlife.fi, puh. 040 7281 548

Suomi-yhtiö
Toimitusjohtaja Jari Sokka, jari.sokka@suomi-yhtio.fi, puh. 010 253 2150

 


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset