Mandatum Life aloittaa yhteistyön Tukikummit-säätiön kanssa

16.9.2014

Mandatum Life haluaa osallistua syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten auttamiseen lahjoittamalla kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien perheiden lapsille tapaturmavakuutuksia. Lahjoittaminen tehdään Tukikummit-säätiön kautta.

"Yhteinen vastuunkantaminen on vakuuttamisen perusperiaatteita. Haluamme laittaa hyvän kiertämään ja kantaa osaltamme vastuuta turvaverkon rakentamisesta sellaisille perheille, jotka ovat arjessaan vaikeassa tilanteessa. Vakuutusturvan tarjoaminen on meille luontevin keino auttaa", sanoo Mandatum Lifen toimitusjohtaja Petri Niemisvirta.

"Monella Tukikummien avustamalla perheellä ei ole ollut mahdollisuutta pohtia lastensa tapaturmavakuutusturvaa. Toivomme, että lahjoittamamme tapaturmavakuutus helpottaa perheen tilannetta ainakin tältä yhdeltä osalta. Lapsen tapaturmavakuutus antaa turvaa odottamattomien tilanteiden varalta ja korvaa esimerkiksi hoitokuluja tapaturman sattuessa. Tapaturmavakuutus myös alentaa urheiluseurojen lisenssimaksuja, mikä voi mahdollistaa lapsen harrastuksen", Niemisvirta jatkaa.  

Tukikummit-säätiön myöntämillä avustuksilla tuetaan Suomessa asuvia, hädänalaisessa asemassa olevia lapsia ja nuoria, jotka taloudellisista syistä johtuen ovat vaarassa syrjäytyä. Avustuksilla maksetaan avustuksensaajan tarvitsemia palveluita tai välineitä. Säätiön keräämät varat jaetaan lyhentämättöminä Kirkon diakoniarahaston kautta.

"Olemme iloisia, että Mandatum Life on sitoutunut työhömme ja päämääräämme: yksin jäämisen ja tarkoituksettomuuden poistamiseen lasten ja nuorten elämästä. Tukikummien joukko kasvaa koko ajan. Toivommekin, että yhä useampi yritys löytäisi juuri itselleen luontaisimman keinon auttaa. Mandatum Lifelle se on vakuutusturvan tarjoaminen", sanoo Tukikummit-säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Sakari Huovinen.

Mandatum Life lahjoittaa uusien riskivakuutus-asiakkaiden ensimmäisen vuoden vakuutusmaksuista noin 1 prosenttia vastaavan summan tapaturmavakuutusturvan järjestämiseen. Lahjoitettavia tapaturmavakuutuksia myönnetään arviolta 1 000 kappaletta vuoden aikana. Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Lisätiedot:

Mandatum Life
Petri Niemisvirta, toimitusjohtaja, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 7281 548

Tukikummit-säätiö
Sakari Huovinen, varapuheenjohtaja, sakari.huovinen@tukikummit.fi, p. 0400 408 489