Kelpo tulos maksutulon alenemisesta huolimatta

7.5.2014

Mandatum Lifen tammi–maaliskuun tulos ennen veroja nousi 37 miljoonaan euroon (36). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvillä arvoilla oli 1,1 prosenttia (2,3). Sijoitusomaisuuden käyvillä arvoilla laskettu verojen jälkeinen laaja tulos laski 18 miljoonaan euroon (66), mikä johtui sijoitusomaisuuden edellistä vuotta alhaisemmasta tuotosta. Tulosta rasitti alhaisen korkotason johdosta tehdyt vastuuvelan korkotäydennykset, jotka olivat maaliskuun lopussa yhteensä 158 miljoonaa euroa (146).  

Tuloksen osa-alueista myönteisimmin kehittyi kustannusliikkeen tulos, joka nousi Mandatum Life -konsernin osalta 4,4 miljoonaan euroon (0,5). Nousun taustalla on vuoden 2013 tehostamishanke sekä samanaikainen palkkiotuottojen kasvu.

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo aleni seitsemän prosenttia ja oli 244 miljoonaa euroa (262). Baltian maissa maksutulo oli 8 miljoonaa euroa (7). Alan maksutulo jatkoi kasvua, jonka seurauksena Mandatum Lifen kokonaismarkkinaosuus Suomessa aleni 15,8 prosenttiin (18,2). Myös painopistealueena olevissa sijoitussidonnaisissa tuotteissa markkinaosuus aleni 15,7 prosenttiin (18,9).

Mandatum Lifen vakavaraisuusasema säilyi vahvana. Mandatum Life -konsernin vakavaraisuusaste oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla 28,0 prosenttia (27,6). Emoyhtiön toimintapääoma oli yli kuusinkertainen nykyisen lainsäädännön mukaiseen toimintapääoman vähimmäismäärään nähden. Omissa sisäisissä vakavaraisuustarkasteluissa (Economic Capital) yhtiölle asetettu vakavaraisuustavoite on erittäin riippuvainen laskuperustekorkoisesta vastuuvelasta ja sen katteena olevasta sijoitusomaisuudesta. Myös tässä tarkastelussa yhtiön vakavaraisuusasema on hyvä, vaikka alhainen korkotaso rasittaa vakavaraisuusasemaa huomattavasti.  

Konsernin vastuuvelka kasvoi 8,6 miljardiin euroon (8,5). Sijoitussidonnainen vastuuvelka ylitti vuosi sitten ensimmäistä kertaa laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrän. Nyt maaliskuun lopussa sijoitussidonnainen vastuu ylittää jo yli 850 miljoonalla eurolla laskuperustekorkoisen vastuun: sijoitussidonnainen vastuu on 4.749 miljoonaa euroa (4.617) ja laskuperustekorkoinen vastuuvelka 3.885 miljoonaa euroa (3.927).

Avainluvut Q1/2014

Maksutulo, omalla vastuulla: 244 milj. € (262)
Tulos ennen veroja: 37 milj. € (36)
Oman pääoman tuotto: 6,1 % (22,4)
Liikekustannussuhde: 105,7 % (120,5)
Vakavaraisuusaste: 28,0 % (12/2013: 27,6)
Sijoitustoiminnan tuotto: 1,1 % (2,3)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 515 (566)

Tarkka ja täydellinen esitys Mandatum Lifen tuloksesta löytyy osoitteesta: www.sampo.com/tulos

Lisätiedot:

Petri Niemisvirta, toimitusjohtaja, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
Jukka Kurki, talousjohtaja, jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 010 516 7203
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset