Hyvä tulos, haasteena matalat korot

13.8.2014

Mandatum Lifen tammi–kesäkuun tulos ennen veroja oli 73 miljoonaa euroa (69). Kustannus- ja riskiliikkeen tulos nousi 17 miljoonaan euroon (15). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvillä arvoilla oli 3,9 prosenttia (1,7). Vertailuvuotta korkeammasta sijoitustoiminnan tuotosta johtuen sijoitusomaisuuden käyvillä arvoilla laskettu verojen jälkeinen laaja tulos nousi 113 miljoonaan euroon (25).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi 6 prosenttia ja oli 584 miljoonaa euroa (549). Maksutulon nousun taustalla on Mandatum Lifen itse hallinnoimien sijoitusratkaisujen myynnin positiivinen kehitys. Baltian maissa maksutulo nousi 20 miljoonaan euroon (15). Mandatum Lifen ensivakuutuksen markkinaosuudet pysyivät vertailuvuoden tasoilla. Kokonaismarkkinaosuus oli Suomessa kesäkuun lopussa 18,6 prosenttia (18,8) ja markkinaosuus sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa 18,2 prosenttia (18,8).

Mandatum Lifen vakavaraisuusaste kehittyi myönteisesti hyvän laajan tuloksen seurauksena ja oli 29,8 prosenttia (27,6). Emoyhtiön toimintapääoma on lähes seitsenkertainen toimintapääoman vähimmäismäärään nähden.

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 9,0 miljardia euroa (8,5). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan määrä nousi ensimmäistä kertaa yli viiden miljardin ja oli 5,1 miljardia euroa (4,6). Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä oli 3,9 miljardia euroa (3,9). Hyvän ensimmäisen vuosipuoliskon varjopuolena on ajanjaksolla nähty korkojen voimakas aleneminen. Alhainen korkotaso on haastava laskuperustekorkoiseen kantaan sisältyvien korkotakuiden johdosta. Tästä syystä Mandatum Life kasvatti laskuperustekorkoiseen vastuuvelkaan sisällytettyjen korkotäydennysten määrää 161 miljoonaan euroon (146).

Mandatum Life ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ilmoittivat maaliskuussa 2014 sopineensa Suomi-yhtiön laskuperustekorkoisen ryhmäeläkekannan luovutuksesta Mandatum Lifelle. Kannanluovutus on hyväksytty molempien yhtiöiden yhtiökokouksissa ja se on saanut myös Finanssivalvonnalta tarvittavat luvat. Kannanluovutuksen suunniteltu ajankohta on 30.12.2014. Siirtyvän omaisuuden lopullinen määrä selviää kannanluovutuksen yhteydessä, mutta sen arvioidaan 31.12.2013 olleen noin 1,3 miljardia euroa.


Avainluvut H1/2014

Maksutulo, omalla vastuulla: 584 milj. € (549)
Tulos ennen veroja: 73 milj. € (69)
Oman pääoman tuotto: 17,9 % (4,6)
Liikekustannussuhde: 105,9 % (113,7)
Vakavaraisuusaste: 29,8 % (12/2013: 27,6)
Sijoitustoiminnan tuotto: 3,9 % (1,7)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 522 (557)

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa: www.sampo.com/tulos


Lisätiedot:

Petri Niemisvirta, toimitusjohtaja, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
Jukka Kurki, talousjohtaja, jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 010 516 7203
Laura Helaniemi, viestintäpäällikkö, laura.helaniemi@mandatumlife.fi, p. 040 531 5255