Vapaaehtoisen eläkevakuuttamisen ehdot muuttuivat 1.1.2013

14.1.2013

Lakiesitys vapaaehtoisen eläkesäästämisen ja -vakuuttamisen ehtojen tiukentamisesta maksujen verovähennysoikeuden osalta hyväksyttiin eduskunnassa 14.12.2012. Lakimuutos astui voimaan 1.1.2013.

Yksilöllisissä eläkevakuutuksissa maksujen verovähennyskelpoisuus edellyttää 31.12.2012 jälkeen otetuissa uusissa vakuutuksissa, että eläkettä aletaan nostaa vasta TyEL:n mukaisessa lykättyyn vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä, joka tällä hetkellä on 68 vuotta. Aiemmin ikäraja oli TyEL:n mukainen lakisääteisen eläkeiän alaraja (vuoden 2012 lopussa 63 vuotta).

Jatkossa kaikki Mandatum Lifen tarjoamat lisäeläkevakuutusratkaisut toteutetaan ryhmäeläkevakuutuksena, sillä muutosten myötä Mandatum Life on lopettanut yksilöllisen eläkevakuutuksen myynnin.

Ryhmäeläkevakuutus säilyy pääosin ennallaan

Ryhmäeläkevakuutuksien osalta lakimuutos vaikuttaa vain niihin vakuutuksiin, joihin työntekijät voivat suorittaa omia maksuja. Jos ryhmäeläkevakuutuksessa on ns. vakuutettujen omamaksuosuus, sovelletaan 31.12.2012 jälkeen tehtävien sopimusten sekä aiemmin tehtyjen sopimusten piiriin liitettävien uusien vakuutettujen osalta uutta eläkeikärajaa eli lakisääteisen eläkeiän yläikärajaa (tällä hetkellä 68 vuotta).

Ryhmäeläkeratkaisun kautta vakuutetuilla on käytettävissään samoja hyötyjä kuin aiemmin yksilöllisissä eläkevakuutuksissa, vaikka omamaksuosuudet eivät olekaan enää uusissa ryhmäeläkevakuutuksissa ja sopimuksiin liitettävien uusien vakuutettujen osalta mahdollisia.

Riskivakuutus ja henkilöstörahastot tehokkaita palkitsemisen täydentäjiä

Henkilöstön riskivakuutusten kautta yritys voi myös parantaa avainhenkilöiden lakisääteistä turvaa ja mainettaan vastuullisena yrityksenä sekä edistää työntekijöiden sitoutumista yritykseen.

Koko henkilöstön palkitsemisratkaisuissa henkilöstörahasto tarjoaa mahdollisuuden kustannustehokkaaseen palkitsemiseen. Se avulla palkitsemisen voi kytkeä yrityksen asettamiin tavoitteisiin, mikä lisää henkilöstön kiinnostusta oman työnsä tuloksellisuuteen ja yrityksen kannattavuuteen. Henkilöstörahasto on joustava palkitsemisen tapa, sillä se sopii erilaisiin organisaatioihin ja mahdollistaa palkitsemiselle myös yksilö- ja ryhmäkohtaiset kriteerit.


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset