Tulos parani, sijoitussidonnaisen vastuuvelan osuus ylitti 50 %

8.5.2013

Mandatum Lifen tammi–maaliskuun tulos ennen veroja nousi 36 miljoonaan euroon (33). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvillä arvoilla oli 2,3 prosenttia (5,2). Sijoitusomaisuuden käyvillä arvoilla laskettu laaja tulos laski 66 miljoonaan euroon (172), mutta säilyi kuitenkin hyvällä tasolla.

Tammi–maaliskuun tulosta rasitti markkinakorkojen alenemisen johdosta yhtiön tekemä 20 miljoonan euron vastuuvelan korkotäydennys. Täydennyksellä alennettiin vuoden 2014 diskonttokorko 2,7 prosenttiin. Vuoden 2013 diskonttokorko oli jo aiemmin laskettu 2,5 prosenttiin. Kaiken kaikkiaan Mandatum Life on täydentänyt alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 128 miljoonalla eurolla.

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi hieman ja oli 262 miljoonaa euroa (260). Baltian maissa maksutulo oli 7 miljoonaa euroa (5). Alan maksutulo kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen nähden, jonka seurauksena Mandatum Lifen kokonaismarkkinaosuus Suomessa aleni 18,2 prosenttiin (27,0) ja myös painopistealueena olevissa sijoitussidonnaisissa tuotteissa markkinaosuus aleni 18,9 prosenttiin (30,1).

Mandatum Lifen vakavaraisuusasema säilyi vahvana. Mandatum Life -konsernin vakavaraisuusaste oli vuosineljänneksen lopulla 27,3 prosenttia (27,7). Emoyhtiön toimintapääoma oli yli kuusinkertainen toimintapääoman vähimmäismäärään nähden. Sampo Oyj:lle huhtikuussa 2013 maksettu 100 miljoonan euron osinko on vähennetty maaliskuun lopun toimintapääomasta. Mandatum Lifelle asetettu pääomavaatimus on hyvin vahvasti riippuvainen laskuperustekorkoisesta vastuuvelasta ja sen katteena olevasta sijoitusomaisuudesta. Laskuperustekorkoinen kanta on kahden viime vuoden aikana vähentynyt 340 miljoonaa euroa, mikä on pienentänyt pääomavaadetta ja mahdollistaa siten pääomien palauttamista omistajalle osinkojen muodossa. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan odotetaan jatkavan vastaavansuuruista pienenemistä lähivuosina.

Konsernin vastuuvelka ylitti ensi kertaa 8 miljardin euron rajan ja oli 8,1 miljardia euroa (7,9). Laskuperustekorkoinen vastuuvelka aleni alimmilleen koko 2000-luvulla ja oli 4,0 miljardia euroa. Samanaikaisesti sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus nousi yhtiön historian korkeimmaksi ja oli 4,1 miljardia euroa (3,8). Ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa sijoitussidonnainen vastuuvelka muodostaa yli puolet yhtiön vastuuvelasta.

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti:

"Ensimmäisestä kvartaalista haluan nostaa esille kaksi keskeistä asiaa. Nyt kasvaneeseen maksutuloon odotan seuraavina kvartaaleina vielä lisää parannusta, sillä kasvuodotusta tukevat useat alkuvuodesta lanseeratut uudet sijoituskohteet, jotka tekevät sijoitusvalikoimastamme entistä laajemman ja monipuolisemman.

Toinen esille nouseva asia on sijoitussidonnaisen vastuuvelan kasvu yli neljään miljardiin ja yli 50 prosenttiin kokonaisvastuuvelasta. Kun nostimme sijoitussidonnaiset tuotteet yhdessä riskivakuutusten kanssa yhtiön pääpainopistealueiksi yli 10 vuotta sitten, sijoitussidonnainen vastuuvelka oli noin 5 prosenttia kokonaisvastuusta. Tähän tilanteeseen pääseminen on vaatinut koko henkilökunnalta paljon määrätietoista työtä sekä asiakkaiden jatkuvaa kiinnostusta ja luottamusta tarjoamiamme palveluita kohtaan."

Avainluvut Q1/2013

Maksutulo, omalla vastuulla: 262 milj. € (260)
Tulos ennen veroja: 36 milj. € (33)
Oman pääoman tuotto: 22,4 % (72,3)
Liikekustannussuhde: 120,5 % (120,8)
Vakavaraisuusaste: 27,3 % (12/2012: 27,7)
Sijoitustoiminnan tuotto: 2,3 % (5,2)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 566 (530)

Tarkka ja täydellinen esitys Mandatum Lifen tuloksesta löydettävissä osoitteesta: www.sampo.com/tulos

Lisätiedot:
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset