Sampo-konsernin kaikista liiketoiminnoista hyvä tulos tammi - kesäkuussa 2013

7.8.2013

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2013 tammi - kesäkuulta oli 825 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 813 miljoonaa euroa. Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos aleni 579 miljoonaan euroon (846) suurelta osin Ruotsin kruunun heikkenemisen ja sijoitusomaisuuserien markkina-arvojen laskun vuoksi.

- Kaikkien liiketoimintojen tulos oli hyvä ja Ifin yhdistetty kulusuhde oli jopa erinomainen. Kulusuhde sivusi yhtiön vuodentakaista ennätystä, sanoo konsernijohtaja Kari Stadigh.

Ifin yhdistetty kulusuhde oli tammi - kesäkuussa 88,8 prosenttia siitä huolimatta, että Suomessa annuiteettivastuiden diskonttaamiseen käytettävää korkoa laskettiin 2,5 prosenttiin.

Avainluvut
•    Sampo-konsernin osakekohtainen tulos nousi 1,27 euroon (1,24) ja osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 1,03 euroa (1,51).
•    Konsernin oman pääoman tuotto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 11,6 prosenttia (18,9).
•    Osakekohtainen substanssi oli kesäkuun 2013 lopussa 19,27 euroa (17,38).
•    Konsernin käyvän arvon rahasto pieneni verojen jälkeen 710 miljoonaan euroon (749).
•    Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja oli 473 miljoonaa euroa (452).
•    Osakkuusyhtiöksi kirjatun Nordean tammi - kesäkuun 2013 tuloksesta 319 miljoonaa euroa (326) kirjattiin Sammon tulokseen.
•    Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 69 miljoonaan euroon (65). Laskuperustekorkoisten vakuutusten diskonttokorkoa laskettiin ja näin ollen vuosina 2013 ja 2014 kaikissa laskuperustekorkoisissa vakuutuksissa käytetään 2,5 prosentin korkoa.

Näkymät loppuvuodelle 2013
Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2013.
Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.
Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2013 saavuttavan pitkän aikavälin tavoitteensa mukaisen alle 95 prosentin yhdistetyn kulusuhteen ja kulusuhteen odotetaan asettuvan 88 - 91 prosenttiin. Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Sammon tammi - kesäkuun 2013 osavuosikatsaus ja osavuosikatsausta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto ovat nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo järjestää tiedotusvälineiden edustajille suomenkielisen tiedotustilaisuuden tänään klo 12.30 alkaen ravintola Savoy'n Salikabinetissa (Eteläesplanadi 14, 7. krs, Helsinki).
Englanninkielinen puhelinkonferenssi järjestetään klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 7162 0077 tai +1 334 323 6201. Osallistujia pyydetään ilmoittamaan tunnus 934057 ja nimi "Sampo". Puhelinkonferenssia voi seurata myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sammon viimeisimmät tiedotteet, kurssidata ja muut ajankohtaiset uutiset ovat englanniksi nyt myös Twitterissä. Sampoa voi seurata Twitterissä nimellä @Sampo_plc.

Lisätiedot:
Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset