Mandatum Lifelta Suomen ensimmäinen pohjoismaiseen high yield -yrityslainamarkkinaan sijoittava kori

24.1.2013

Mandatum Life tuo markkinoille uuden voimakkaasti kasvavalle pohjoismaiselle yrityslainamarkkinalle sijoittavan ML Nordic High Yield Abs -korkosijoituskorin. Uuden korin salkunhoitajana toimii Kristian Nihtilä, joka aloitti Mandatum Lifessa 1.1.2013.

ML Nordic High Yield Abs on Mandatum Lifen hallinnoima pohjoismaisiin - suomalaisiin, ruotsalaisiin, norjalaisiin ja tanskalaisiin korkeamman riskin yrityslainoihin sijoittava sijoituskori. Se sopii sijoittajalle, joka tavoittelee tavanomaista korkosijoitusta korkeampaa tuottoa.

"Pohjoismainen high yield -markkina tarjoaa erittäin mielenkiintoisia mahdollisuuksia sijoittajalle, joka tavoittelee selvästi inflaation ylittävää tuottoa. Norjassa yritysten joukkolainamarkkinat ovat aktivoituneet viime vuosina merkittävästi, ja uusia mielenkiintoisia lainojen liikkeeseenlaskuja on paljon, joskin harvoilla niistä on luottoluokitus", kertoo Mandatum Lifen Salkunhoidon johtaja Juhani Lehtonen.

Pohjoismainen ns. high yield -markkina on vasta viime vuosina kasvanut merkittäväksi osaksi alueen yrityslainamarkkinaa. Kasvun odotetaan jatkuvan vahvana, sillä pankit kiristävät lainanantoaan niihin kohdistuvien pääomavaatimusten tiukentuessa.

"Yrityslainoilla on hyvät mahdollisuudet saada houkuttelevaa tuottoa myös nykyisessä hitaamman kasvun tilanteessa. Sijoituskorin joukkolainojen luottoluokitus on enintään BB+, mutta tämä ei tarkoita että sijoittaisimme ongelmayhtiöihin. Pitää muistaa, että monella yhtiöllä optimaalinen pääomarakenne sisältää huomattavan määrän velkaa, jolloin yhtiö pystyy parantamaan oman pääomansa tuottoa", kertoo Nordic High Yield Abs -sijoituskorin salkunhoitaja Kristian Nihtilä.

"Nihtilä keskittyy Salkunhoidossamme korkeamman riskin korkosijoituksiin. Nihtilä vahvistaa entisestään Mandatum Lifen korkopuolen osaamista yli 10 vuoden salkunhoitokokemuksellaan mm. yrityslainamarkkinoilta", sanoo Lehtonen. Nihtilä (KTM, 42) siirtyi vuoden vaihteessa Mandatum Lifeen OP-Pohjolasta.

"Hyvin matalan alla olevan korkotason takia korkoriskin hallinnointi eli korkojen nousulta suojautuminen korostuu erityisesti tämänhetkisessä markkinatilanteessa. Myös uudessa Nordic High Yield Abs -sijoituskorissamme hallinnoin aktiivisesti luottoriskin lisäksi koko korin altistusta korkoriskille eli alla olevien korkojen muutokselle", täydentää Nihtilä.

ML Nordic High Yield Abs
Myyntiaika: jatkuva, alkaen 28.1.2013
Abs.: sijoitustuote tavoittelee absoluuttista tuottoa pitkällä (> 5 vuotta) aikavälillä

Lisätiedot
Juhani Lehtonen, johtaja, Salkunhoito ja Sijoitusratkaisut, puh. 050 361 2104, juhani.lehtonen(at)mandatumlife.fi

Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 7281 548, niina.riihela(at)mandatumlife.fi

Kristian Nihtilän cv (linkki ei enää saatavilla)