Mandatum Lifella hyvä alkuvuosi kaikilla osa-alueilla

5.11.2013

Mandatum Lifen tammi–syyskuun tulos ennen veroja oli 103 miljoonaa euroa (98). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvillä arvoilla oli 5,2 prosenttia (7,5). Sijoitusomaisuuden käyvillä arvoilla laskettu verojen jälkeinen laaja tulos oli 137 miljoonaa euroa (218). Mandatum Life -konsernin kustannusliikkeen osuus tuloksesta nousi 8 miljoonaan euroon (4). Kustannusliikkeen tuloksen positiivinen kehitys on seurausta alkuvuoden tehostamistoimenpiteiden vaikutuksesta sekä siitä, että samanaikaisesti palkkiotuotot ovat kasvaneet sijoitussidonnaisen vastuuvelan kasvaessa. Suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Riskiliikkeen tulos nousi 17 miljoonaan euroon (14). Koko vuoden osalta riskiliikkeen tulokseen ei odoteta merkittävää muutosta edellisen vuoden tasoon nähden.

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi edelleen huomattavasti. Maksutulo nousi 16 prosenttia 788 miljoonaan euroon (678). Baltian maissa maksutulo oli 21 miljoonaa euroa (21). Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus oli Suomessa syyskuun 2013 lopussa 19,6 prosenttia (25,4) ja markkinaosuus sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa 19,7 prosenttia (27,5).

Mandatum Lifen vakavaraisuusasema säilyi vahvana. Mandatum Life -konsernin vakavaraisuusaste oli syyskuun lopulla 28,5 prosenttia (27,7). Emoyhtiön toimintapääoma on yli kuusinkertainen toimintapääoman vähimmäismäärään nähden. Mandatum Lifelle asetettu pääomavaatimus on hyvin vahvasti riippuvainen laskuperustekorkoisesta vastuuvelasta ja sen katteena olevasta sijoitusomaisuudesta. Laskuperustekorkoinen vastuuvelka alenee kannan rakenteesta johtuen verrattain voimakkaasti seuraavien vuosien aikana, mikä tulee vapauttamaan vakavaraisuuspääomaa.

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 8,4 miljardia euroa (7,9). Sijoitussidonnaisten sopimusten vastuuvelka kohosi uuteen ennätykseen ja oli 4,4 miljardia euroa (3,8). Maksutulon lisäksi sijoitussidonnaista vastuuvelkaa kasvatti asiakkaiden valitsemien sijoituskohteiden reilun 4 prosentin keskimääräinen arvonnousu ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Jatkuvasti supistuvan laskuperustekorkoisen vastuuvelan osuus vastuuvelasta oli 4,0 miljardia euroa (4,1). Laskuperustekorkoista kantaa pienentää erityisesti maksettavat eläkkeet, joita maksettiin alkuvuoden aikana lähes 250 miljoonaa euroa. Laskuperustekorkoinen vastuuvelka pitää sisällään alhaisen korkotason johdosta tehdyn 134 miljoonan euron (118) korkotäydennyksen.

Avainluvut 1–9/2013

Maksutulo, omalla vastuulla: 788 milj. € (678)
Tulos ennen veroja: 103 milj. € (98)
Oman pääoman tuotto: 15,7 % (29,9)
Liikekustannussuhde: 111,4 % (115,5)
Vakavaraisuusaste: 28,5 % (12/2012: 27,7)
Sijoitustoiminnan tuotto: 5,2 % (7,5)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 547 (541)

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548