Yksityishenkilöiden vakuutusmaksut tasa-arvoistuvat

26.11.2012

Yksityishenkilöiden ottamien vapaaehtoisten henkilövakuutusten hinnoittelu muuttuu 21.12.2012 alkaen. EU-tuomioistuimen 1.3.2011 antaman päätöksen mukaan yksityishenkilöiden ottamat vakuutukset on jatkossa hinnoiteltava tasa-arvoisesti miesten ja naisten kesken. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutetun sukupuoli ei saa enää vaikuttaa vakuutusmaksun suuruuteen, vaan samanikäisten miesten ja naisten vakuutusten on oltava samanhintaisia.

Myös Mandatum Lifen ja Kalevan yksityishenkilöiden riskivakuutusten hinnoittelu muuttuu EU-tuomioistuimen päätöksen myötä. Muutos vaikuttaa seuraavasti:

  • Ennen 21.12.2012 alkaneissa riskivakuutuksissa hinnoittelu muuttuu 1.1.2013 lähtien seuraavan vakuutuskauden alusta. Muutos ei koske ennen 21.12.2012 alkaneita sairauden ja tapaturman varalta otettuja kuolemantapausturmia.
  • 21.12.2012 ja sen jälkeen alkavissa riskivakuutuksissa noudatetaan uutta hinnoittelua.


Muutos ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä.
 

EU-tuomioistuimen päätös vakuutusmaksujen tasa-arvoistamisesta vaikuttaa vakuutusyhtiölakiin, vakuutusyhdistyslakiin ja ulkomaisia vakuutusyhtiöitä koskevaan lakiin. Muutos koskee kaikkia vakuutusyhtiöitä Suomessa.

Lisätietoja saa Mandatum Lifen ja Kalevan asiakaspalvelusta, puh. 0200 31100 (pvm/mpm).


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset