Väestörakenteen muutokset luovat haasteita tuleville vuosille

29.3.2012

Mandatum Lifen ja AmChamin järjestämässä Helsingin Design pääkaupunkivuoden 2012 seminaarisarjan toisessa osassa keskusteltiin väestörakenteen muutoksen vaikutuksista työhön, kuluttamiseen ja hyvinvointiin. Seminaari järjestettiin Helsingin kaupungintalolla keskiviikkona 28.3. Tilaisuudessa oli yli 150 osanottajaa.

Amerikkalainen kauppakamari AmCham Finland järjestää Helsingin Design pääkaupunkivuoden 2012 aikana neljä seminaaria, joissa yhdistyvät design ja liiketoiminta. Business for Success -seminaarisarjassa pohditaan, miten design voidaan valjastaa liike-elämän haasteiden ratkaisuun ja innovointiin. Mandatum Life on AmChamin yhteistyökumppani seminaarisarjassa.

Paneelikeskustelussa mukana Stubb, Roy ja Niemisvirta

Seminaarin pääpuhuja oli Credit Suisse Lontoon toimitusjohtaja Amlan Roy. Royn esityksen pohjalta käytiin paneelikeskustelu, johon osallistui Royn lisäksi Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb ja toimitusjohtaja Petri Niemisvirta. Paneelikeskustelua johti Ylen toimittaja Nicklas Wancke.

Seminaarin tervetuliaissanat lausuivat apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja AmChamin toimitusjohtaja Kristiina Helenius, jotka molemmat painottivat puheissaan Suomen kansainväliseen kilpailukykyyn panostamista.

Roy: "Väestökysymyksiin liittyy paljon harhaluuloja"

Amlan Roy korosti esityksessään väestörakenteen muutoksen vaikutuksia talouteen, työelämään, kuluttamiseen ja hyvinvointiin kaikilla tasoilla aina yksilöistä yrityksiin ja valtioihin.
"Tyypillisesti kuvitellaan, että väestörakenteen muutokset vaikuttavat vasta pitkän ajan päästä. Muutosta pidetään myös ennalta arvattavana ja sen oletetaan koskevan vain tiettyjä ikäluokkia. Tämä ei pidä paikkansa," Roy sanoi ja korosti, ettei pitkällä aikavälillä kestämättömiä lupauksia enää sovi antaa julkisella tai yksityisellä sektorilla.

"Meillä on ollut hyviä vuosikymmeniä takana. Nyt pitää asettaa tulevien vuosikymmenten odotukset realistiselle tasolle," Roy sanoi.

Riittääkö julkinen sektori ylläpitämään hyvinvointivaltiota?

Puhujat olivat yksimielisiä siitä, että kulut kasvavat tuleville sukupolville kestämättömiksi ilman pitkän aikavälin suunnittelua ja varautumista.

Niemisvirran mukaan työnantajan rooli voi jatkossa ulottua palkanmaksua pidemmälle.

"Kilpailu osaavista työntekijöistä kiihtyy. Yritysten on tarjottava muutakin kuin hyvää palkkaa. Mandatum Life haluaa omalta osaltaan olla mukana kehittämässä malleja yrityksille mm. työurien pidentämiseen," Niemisvirta aloitti.

"Ihmiset eivät ehkä vielä ymmärrä, kuinka valtavasta haasteesta väestönrakenteen muutoksessa on kyse. Sen tietävät eivät myöskään halua sanoa sitä ääneen," Niemisvirta pohti.

Mitä suomalaisen liike-elämän pitäisi nyt ottaa huomioon?

"Ehdottomasti se, kuinka voimme edistää pidempiä työuria ja joustavampia työuramalleja," Niemisvirta linjasi.

Alexander Stubb kertoi pyrkivänsä ministerikaudellaan markkinoimaan suomalaista yrittäjyyttä myös maailmalla. Hän lupasi myös välittää paneelikeskustelun annin sekä ministeriöönsä että hallitukselle.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: p. 010 516 7200, petri.niemisvirta[at]mandatumlife.fi
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: p. 040 7281 548, niina.riihela[at]mandatumlife.fi