Omistajayrittäjätutkimus: Yrittämisen iloa

19.4.2012

Mistä syntyy yrittämisen ilo? Mitä omistajayrittäjät pitävät tärkeimpinä edellytyksinä menestykselle? Näkevätkö yrittäjät Suomen hyvänä toimintaympäristönä? Taloustutkimus Oy:n tekemän ja Mandatum Lifen tilaaman tutkimuksen mukaan yrittäjät ovat tyytyväisiä päätökseensä ryhtyä yrittäjäksi. Tyytyväisyys kasvaa yrityskoon kasvaessa.

Yrittäjät ovat optimistisia lähitulevaisuuden suhteen. Yritykset painivat yksinkertaistaen jonkun kolmesta strategian parissa: kannattavuus, kasvu tai kriisi. Joskus nämä ovat "sekä että" strategioita, mutta vastauksissa tulee hyvin ilmi yrittäjien positiivinen maailmankuva. Usko kasvuun on kova, kunhan toimintaedellytykset saadaan paremmiksi. Kasvun tukeminen työvoimavaltaisilla aloilla ja kotimaisten palveluiden osalta koettiin riittämättömiksi. Oikeiden ihmisten saatavuus ja rekrytointi oli iso huolenaihe.

Yrittämisen iloa epävakaasta taloustilanteesta huolimatta

Epävakaista talousnäkymistä huolimatta 302 vastaajasta jopa 82 % kertoo olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä päätökseensä ryhtyä yrittäjäksi. Ainoastaan 4 % vastaajista on tyytymättömiä päätökseensä. Tutkimuksen mukaan yrityksen tämänhetkinen taloustilanne ei suoraan vaikuta siihen, miten yrittäjäksi ryhtyminen koetaan jälkikäteen. Omistajayrittäjistä yli 60 prosenttia (64 %) kertoo yrityksen taloustilanteen olevan melko tai erittäin hyvä ja vielä suurempi osuus vastaajista kokee yrittäjyyden olleen hyvä päätös (82 % > 64 %).

Yrittäjät näkevät yrityksensä taloudellisen tilanteen kehittyvän lähivuosina positiivisesti. Jopa 56 % yrittäjistä uskoo tilanteen paranevan ja vain 6 % uskoo tilanteen heikkenevän seuraavan viiden vuoden aikana. Varsinkin kriisivaiheessa olevista yrittäjistä 85 % uskoo seuraavan viiden vuoden parantavan yrityksensä taloudellista tilannetta.

Suunnitteluhorisontti suhteessa tulevaisuuden tavoitteisiin on tosin melko lyhyt (1–3 vuotta), huomioiden erityisesti ympäristötekijät, työvoiman saatavuuden, verotuksen kehityksen ja kasvun yhteiskunnalliset tukijärjestelmät.

Yrittäjäksi ei ryhdytä hyvien tulojen takia. Vastaajista puolet kertoo, että parasta yrittäjyydessä on riippumattomuus ja itsenäisyys. Yleisimmät syyt yrittäjäksi ryhtymiseen ovat yrityksen periminen (16 %), yrittäjyyden vapaus (14 %) ja työllistymisen vaikeus (11 %). Tutkimuksen mukaan ainoastaan viidelle prosentille vastaajista mahdollisuus hyviin tuloihin on ollut syy yrittäjäksi ryhtymiseen.

Tutkimuksen taustat

• Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy helmi-maaliskuussa
• Kyselyyn vastasi 302 omistajayrittäjää
• Tutkimuksen kohderyhmä oli omistajayrittäjät, joiden omistusosuus yrityksessä on vähintään 30 %

Lisätiedot:
Janne Kajala, johtaja, yritysmyynti, janne.kajala@mandatumlife.fi, puh. 010 516 7310
Niina Riihelä, johtaja, markkinointi ja viestintä, niina.riihela@mandatumlife.fi, puh. 010 516 7322.


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset