Mandatum Lifella erinomainen alkuvuosi

8.5.2012

Mandatum Lifen alkuvuosi oli sijoitustoiminnan hyvän tuoton ja maksutulon kasvun myötä erinomainen. Mandatum Lifen omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi vuoden 2012 tammi–maaliskuussa 20 prosenttia ja oli 260 miljoonaa euroa (216). Kasvun syynä oli sekä Sampo Pankin kautta tapahtuvan myynnin että omien varainhoitoratkaisujen myynnin onnistuminen. Mandatum Lifen painopistealueena olevissa sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa markkinaosuus nousi 30,1 prosenttiin (25,0). Tämän seurauksena myös kokonaismarkkinaosuus kasvoi 27,0 prosenttiin (22,2). Baltian maissa maksutulo aleni selvästi ja oli 5 miljoonaa euroa (12).

Mandatum Lifen tammi–maaliskuun tulos ennen veroja aleni 33 miljoonaan euroon (44). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvillä arvoilla oli 5,2 prosenttia (1,4), jonka seurauksena sijoitusomaisuuden käyvillä arvoilla laskettu laaja tulos nousi 172 miljoonaan euroon (13). Yhtiön sijoitusomaisuus, ilman sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevaa omaisuutta, oli noin 5,5 miljardia euroa (5,4).

Hyvän käyvän arvon tuloksen seurauksena Mandatum Lifen vakavaraisuusasema vahvistui entisestään alkuvuonna. Mandatum Life -konsernin vakavaraisuussuhde oli vuosineljänneksen lopulla 24,8 prosenttia (20,9). Emoyhtiön toimintapääoma oli noin 5,5-kertainen toimintapääoman vähimmäismäärään nähden.

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 7,6 miljardia euroa (7,3). Sijoitussidonnainen vastuuvelka nousi yhtiön historian korkeimmalle tasolle ja oli 3,4 miljardia euroa (3,1). Sijoitussidonnaisen vastuuvelan kasvun taustalla oli parantunut maksutulo sekä asiakkaiden valitsemien sijoituskohteiden hyvä, noin kuuden prosentin keskimääräinen sijoitustuotto. Laskuperustekorkoinen vastuuvelka aleni hieman ja oli 4,2 miljardia euroa (4,2). Vastuuvelkaan sisältyvää, alhaisista markkinakoroista johtuvaa korkotäydennystä kasvatettiin 117 miljoonaan euroon.

Avainluvut Q1/2012

Maksutulo, omalla vastuulla: 260 milj. € (216)
Tulos ennen veroja: 33 milj. € (44)
Oman pääoman tuotto: 72,3 % (5,0)
Liikekustannussuhde: 120,8 % (121,8)
Vakavaraisuusaste: 24,8 % (12/2011: 20,9)
Sijoitustoiminnan tuotto: 5,2 % (1,4)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 530 (503)

Tarkka ja täydellinen esitys Mandatum Lifen tuloksesta löydettävissä osoitteesta:
www. sampo.com.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548

 


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset