Vakaa tulos, maksutulo aleni

5.5.2011

Mandatum Life konsernin tammi-maaliskuun 2011 tulos ennen veroja nousi 44 miljoonaan euroon (36). Sijoitusomaisuuden markkina-arvojen muutoksen huomioiva käypien arvojen tulos verojen jälkeen aleni 13 miljoonaan euroon (133). Molempia tuloksia rasitti yhtiön varautuminen asiakashyvitysten kasvuun tulevaisuudessa, jonka johdosta yhtiö täydensi vastuuvelkaa 35 miljoonalla eurolla.

Emoyhtiön sijoitussidonnaisen liikkeen tulos nousi vuodentakaisesta positiiviseksi, päätyen 1 miljoonaan euroon (-1).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo aleni vuodentakaisesta ja oli 216 miljoonaa euroa (348). Pudotuksesta merkittävä osa selittyy vertailuvuoden lukuihin sisältyvistä ryhmäeläkkeiden vastuunsiirroista, mutta pudotusta oli myös sijoitussidonnaisessa maksutulossa. Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus aleni Suomessa 22,2 prosenttiin (25,3) ja sijoitussidonnaisissa henkivakuutuksissa 25,0 prosenttiin (32,8).

Sijoitusomaisuuden tuotto oli 1,4 prosenttia (3,9), jonka johdosta Mandatum Lifen vakavaraisuusasema säilyi tammi-maaliskuussa 2011 vahvana. Vakavaraisuussuhde oli vuosineljänneksen lopulla 23,9 prosenttia (25,8). Sampo Oyj:lle 28.4.2011 maksettu 100 miljoonan euron osinko on jo vähennetty vakavaraisuuspääomasta.

Sampo-konsernin henkivakuutustoimintojen liikekustannussuhde parani 121,8 prosenttiin (127,8). Liikekustannussuhde ei huomioi kaikkia liikekulujen kattamiseksi kerättyjä palkkioita. Palkkiot huomioiden liikekustannussuhde aleni 96,8 prosenttiin (102,9). Hankintavuoden tulosta kuormittaa se, että Mandatum Life ei aktivoi hankintakustannuksiaan.

Mandatum Life -konsernin sijoitussidonnaisten sopimusten vastuuvelka kasvoi 3 192 miljoonaan euroon (3 124). Laskuperustekorkoinen vastuuvelka aleni vastaavasti hieman ja oli 4 383 miljoonaa euroa (4 410). Laskuperustekorkoista vastuuvelkaa kasvattavat tammi-maaliskuussa tehty tulevien lisäetujen täydennys (35) sekä vuodenvaihteessa tehdyt erilaiset korkotäydennykset, joiden kokonaismäärä vastuuvelassa on 136 miljoonaa euroa.

Vastuuvelan vahvistaminen yhdessä aiemmin toteutettujen korkotäydennysten ja vahvan vakavaraisuuden kanssa parantavat merkittävästi mahdollisuuksia raportoida hyvää tulosta loppuvuodelta 2011 ja vuodelta 2012.

Avainluvut Q1/2011

Maksutulo, omalla vastuulla:216 milj. € (348)
Tulos ennen veroja: 44 milj. € (36)
Oman pääoman tuotto: 5,0 % (65,4)
Liikekustannussuhde: 121,8 % (127,8)
Vakavaraisuusaste: 23,9 % (25,8)
Sijoitustoiminnan tuotto: 1,4 % (3,9)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 503 (461)