Mandatum Lifella onnistunut alkuvuosi

5.5.2010

Mandatum Lifen osalta vuosi 2010 alkoi siten mihin vuosi 2009 päättyi – erinomainen tulos, ennätyksellinen maksutulo ja vakaa kehitys vakavaraisuudessa.

Mandatum Life –konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi merkittävästi ja oli 348 miljoonaa euroa (144). Kasvu oli voimakkainta sijoitussidonnaisissa tuotteissa, joiden maksutulo kasvoi 239 miljoonaan euroon vertailuvuoden 92 miljoonasta eurosta. Vuoteen 2009 verrattuna kaikki myyntikanavat paransivat suoritustaan ja ennen kaikkea Varainhoito ja sijoitusratkaisut -yksikkö menestyi erinomaisesti. Baltian maiden henkivakuutustoimintojen vakuutusmaksutulo kasvoi 108 prosenttia ja oli 12,7 miljoonaa euroa (6,1).

Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus nousi Suomessa 25,3 prosenttiin (21,2) ja sijoitussidonnaisissa henkivakuutuksissa 32,8 prosenttiin (27,3). Baltiassa yhtiön sijoitussidonnaisten henkivakuutusten markkinaosuus oli 32 prosenttia (17).

Mandatum Life -konsernin kirjanpidon tulos ennen veroja oli 36 miljoonaa euroa (27). Emoyhtiön sijoitussidonnaisen liikkeen tulos oli hieman yli miljoona euroa tappiollinen, Baltian toiminnon ollessa vajaan miljoona euroa voitollinen. Sijoitusomaisuuden markkina-arvojen muutoksen huomioiva käypien arvojen tulos oli verojen jälkeen 133 miljoonaa euroa (- 32). Erinomainen käypien arvojen tulos paransi yhtiön vakavaraisuutta, nostaen vakavaraisuusasteen vuoden vaihteen 18,5 prosentista 21,4 prosenttiin. Toimintapääoma on 4,8-kertainen sille asetettuun vähimmäismäärään nähden.

Sijoitussidonnaisten sopimusten vastuuvelka kasvoi 2 645 miljoonaan euroon (2 359). Sijoitussidonnaista vastuuvelkaa kasvatti maksutulon voimakas kasvu yhdessä alla olevien sijoituskohteiden hyvän tuoton kanssa. Laskuperustekorkoinen vastuuvelka pysyi lähes ennallaan ollen 4 472 miljoonaa euroa (4 431). Laskuperustekorkoisia vakuutussäästöjä hyvitettiin laskuperustekorolla ja asiakashyvityksellä yhteensä 44,3 miljoonalla eurolla. Laskuperustekorkoisesta kannasta maksettiin eläkkeitä 75 miljoonalla eurolla (72). Kokonaisuutena korvauksia maksettiin yhteensä 176 miljoonalla eurolla.

Mandatum Life -konsernilla oli 31.3.2010 laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena sijoitusomaisuutta 5,7 miljardin euron (5,4) arvosta. Korkosijoitusten osuus oli 67 prosenttia (68), osakesijoitusten 25 prosenttia (23), private equityn 4 prosenttia (4), kiinteistöjen 3 prosenttia (3) ja muiden sijoitusten osuus 2 prosenttia (2).


Avainluvut Q1/2010

Maksutulo, omalla vastuulla: 348 milj. € (144)
Tulos ennen veroja: 36 milj. € (27)
Oman pääoman tuotto: 65,4 % (-52,0)
Liikekustannussuhde: 127,8 % (131,2)
Vakavaraisuusaste: 21,4 % (18,5)
Sijoitustoiminnan tuotto: 3,9 % (-0,2)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 461

 


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset