Mandatum Lifella hyvä tulos ja voimakas kasvu maksutulossa

11.8.2010

Mandatum Life -konsernin tulos ennen veroja oli vuoden 2010 ensimmäiseltä puoliskolta 69 miljoonaa euroa (52). Tulos markkina-arvoin verojen jälkeen oli 100 miljoonaa euroa (166). Yhtiön hyvä tulos näkyy alkuvuoden aikana vahvistuneena vakavaraisuutena. Vakavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 20,7 prosenttia kun se oli vuodenvaihteessa 18,5 prosenttia. Emoyhtiön toimintapääoma (1.051 miljoonaa euroa) on näin ollen noin 4,6-kertainen viranomaisvaatimuksiin nähden.

Mandatum Life -konsernin maksutulo jatkoi voimakasta kasvuaan, ollen ensimmäisellä vuosipuoliskolla 603 miljoonaa euroa (332). Sijoitussidonnaisten tuotteiden maksutulo kasvoi 80 prosenttia 241 miljoonasta eurosta 434 miljoonaan euroon. Baltian tytäryhtiön pääasiassa sijoitussidonnaisista tuotteista koostuva maksutulo kasvoi 33 miljoonaan euroon (18).

Asiakkaille erinomaisia sijoitustuottoja ja merkittävä määrä korvauksia

Keskimäärin asiakkaiden sijoitussidonnaisiin tuotteisiin valitsemat sijoituskohteet tuottivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana noin 4 prosentin sijoitustuoton. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kasvoivat alkuvuoden aikana noin 310 miljoonalla eurolla 2.666 miljoonaan euroon.

Asiakkaiden laskuperustekorollisille vakuutussäästöille hyvitettiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana laskuperustekorkoa ja asiakashyvityksiä noin 90 miljoonan euron edestä.

Alkuvuoden aikana Mandatum Life -konserni maksoi korvauksia noin 390 miljoonaa euroa, josta eläkkeiden osuus oli reilut 150 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin yhteensä noin 70.000 asiakkaalle.

Vastuuvelka 7.135 miljoonaa euroa on suurempi kuin kertaakaan yhtiön historiassa.

Markkinaosuus kasvoi

Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus oli Suomessa 23,1 prosenttia (23,4) ja sijoitussidonnaisten henkivakuutusten 30,2 prosenttia (28,3). Kun henkivakuutusalan maksutulotilastoista poistetaan kahteen kertaan kirjattu maksutulo, nousee Mandatum Lifen markkinaosuus 26,0 prosenttiin. Eliminoinnilla ei ole vaikutusta sijoitussidonnaisen vakuutuksen markkinaosuuksiin.
Kokonaismarkkinaosuus Baltian maissa nousi 23 prosenttiin (14).

Avainluvut H1/2010
Maksutulo: 603 milj. € (332)
Tulos ennen veroja: 69 milj. € (52)
Oman pääoman tuotto: 25,0 % (95,7 %)
Liikekustannussuhde: 119,8 % (121,4 %)
Vakavaraisuusaste: 20,7 % (12/2009: 18,5 %)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 463 (465)

Tarkka ja täydellinen esitys Mandatum Lifen tuloksesta löydettävissä osoitteesta: http://www.sampo.com/fi/sijoittajasuhteet/luvut/tulosraportit/tulosraportointi-2010

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta[at]mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki[at]mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela[at]mandatumlife.fi, p. 040 728 1548