Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2009

4.11.2009

TULOS MARKKINA-ARVOIN YLITTI 3,5 MILJARDIA EUROA Sampo-konsernin laaja tulos kohosi sijoitusomaisuuden markkina-arvojen kohoaminen huomioituna 3 524 miljoonaan euroon (-743).
Sampo-konsernin vuoden 2009 tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli 625 miljoonaa euroa (664). Osakekohtainen tulos oli 0,88 euroa (0,91). Käyvän arvon rahaston muutos huomioon ottaen osakekohtainen tulos nousi huomattavasti 6,05 euroon (-1,19).

- Sampo-konsernin osakekohtainen substanssi nousi 13,76 euroon (8,28). Konsernin käyvän arvon rahasto kasvoi yli 2,9 miljardia euroa vuoden 2008 loppuun verrattuna ja oli 538 miljoonaa euroa (-2 364).

- Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja nousi 476 miljoonaan euroon (395) ja yhdistetty kulusuhde säilyi vakaalla tasolla 92,0 prosentissa (91,8). If Vahinkovakuutuksen kolmannen vuosineljänneksen tulos oli käyvillä arvoilla mitaten kaikkien aikojen paras.

- Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja oli 85 miljoonaa euroa (114). Markkina-arvoin laskettu tulos kohosi 535 miljoonaan euroon (-327). Maksutulo kasvoi kotimaassa 35 prosenttia 513 miljoonaan euroon (381). Markkinaosuus sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa Suomessa kasvoi 26,6 prosenttiin (20,9).

- Omistusyhteisön tulos ennen veroja oli 41 miljoonaa euroa (155). Tulokseen sisältyy Nordealta huhtikuussa 2009 saatu 80 miljoonan euron (130) osinko.

- Sammon hallitus haki 27.8.2009 Ruotsin valvontaviranomaiselta Finansinspektionilta lupaa ylittää 20 prosentin omistus Nordea Bank AB:ssa. Lupa saatiin 20.10.2009. Sampo-konsernilla oli 2.11.2009 yhteensä 802 759 000 Nordea-osaketta eli 19,88 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Osakkeiden keskimääräinen hankintahinta oli 6,38 euroa. Nordea-osakkeen päätöskurssi 2.11.2009 oli 7,29 euroa.

Sampo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009 kokonaisuudessaan, konsernijohtaja Kari Stadighin näkemyksiä vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tapahtumista esittävä webcast-tallenne sekä tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/sijoittajasuhteet


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset