Mandatum Lifen vakavaraisuus ja maksutulo paranivat voimakkaasti

4.11.2009

Mandatum Lifen maksutulo kasvoi voimakkaasti ollen ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta ennen jälleenvakuuttajien osuutta 519 miljoonaa euroa (388). Kokonaismaksutulosta laskettu markkinaosuus nousi Suomessa 23,6 prosenttiin (19,2) ja yhtiön painopistealueena olevien sijoitussidonnaisten sopimusten maksutulosta mitattu markkinaosuus kasvoi 26,6 prosenttiin (20,9). Myös Baltiassa sijoitussidonnaisten sopimusten markkinaosuus kasvoi ollen 25,6 prosenttia (17,6).
Mandatum Life –konsernin (Mandatum Henkivakuutusyhtiö ja Sampo Life Insurance Baltic SE) tulos ennen veroja oli vuoden 2009 kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä 85 miljoonaa euroa (114). Asiakkaiden laskuperustekorollisille vakuutussäästöille hyvitettiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana laskuperustekorkoa ja asiakashyvityksiä noin 133 miljoonan euron edestä. Korvauksia maksettiin yhteensä noin 413 miljoonaa euroa, josta eläkevakuutusasiakkaille maksettuja eläkkeitä oli noin 218 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin yhteensä noin 90.000 asiakkaalle. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kasvoivat alkuvuoden aikana noin 500 miljoonalla eurolla. Keskimäärin asiakkaiden sijoitussidonnaisiin tuotteisiin valitsemat sijoituskohteet tuottivat kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana reilun 17 prosentin sijoitustuoton.

Sijoitusmarkkina kehittyi erittäin myönteisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tämä näkyi erityisesti yhtiön vahvistuneessa vakavaraisuustilanteessa, vakavaraisuusasteen parantuessa kesäkuun lopun 11,6 prosentista 16,9 prosenttiin. Emo-yhtiön toimintapääoma (808 miljoonaa euroa) on noin 3,5-kertainen viranomaisvaatimuksiin nähden.

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti:
"Kolmannen vuosineljänneksen keskeisimpinä saavutuksina voidaan pitää vakavaraisuusasteen erittäin merkittävää vahvistumista sekä maksutulon edelleen voimakkaana jatkunutta kasvua. Baltian osalta merkillepantavaa on myös se, että olemme ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta koko Baltian suurin henkivakuuttaja sijoitussidonnaisella maksutulolla mitattuna."

Avainluvut Q3/2009

Maksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta: 519 milj. €
Tulos ennen veroja: 85 milj. €
Oman pääoman tuotto: 116,5 %
Liikekustannussuhde: 116,5 %
Vakavaraisuusaste: 16,9 %
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 459


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset