Mandatum Life kasvatti maksutuloaan ja markkinaosuuttaan

11.8.2009

Mandatum Lifen maksutulo kasvoi voimakkaasti ollen ensimmäisellä vuosipuoliskolla 332 miljoonaa euroa (223). Kokonaismaksutulosta laskettu markkinaosuus nousi Suomessa 23,4 prosenttiin (16,0) ja yhtiön painopistealueena olevien sijoitussidonnaisten maksutulosta mitattu markkinaosuus kasvoi 28,3 prosenttiin (20,1). Baltiassa sijoitussidonnaisten vakuutusten markkinaosuus kasvoi 25 prosenttiin (20).

Mandatum Life –konsernin (Mandatum Henkivakuutusyhtiö ja Sampo Life Insurance Baltic SE) tulos ennen veroja oli vuoden 2009 ensimmäiseltä puoliskolta 52 miljoonaa euroa (91). Asiakkaiden laskuperustekorollisille vakuutussäästöille hyvitettiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana laskuperustekorkoa ja asiakashyvityksiä noin 90 miljoonan euron edestä. Eläkevakuutusasiakkaille maksettiin eläkkeitä noin 150 miljoonaa euroa ja muita korvauksia noin 130 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin yhteensä noin 70.000 asiakkaalle. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kasvoivat alkuvuoden aikana noin 250 miljoonalla eurolla. Keskimäärin asiakkaiden sijoitussidonnaisiin tuotteisiin valitsemat sijoituskohteet tuottivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana reilun 7 prosentin sijoitustuoton.
Sijoitusmarkkina kehittyi erittäin myönteisesti toisen vuosineljänneksen aikana. Tämä näkyi myös yhtiön vahvistuneessa vakavaraisuustilanteessa, vakavaraisuusasteen parantuessa maaliskuun lopun 7,1 prosentista 11,6 prosenttiin. Emo-yhtiön toimintapääoma (545 miljoonaa euroa) on noin 2,5-kertainen viranomaisvaatimuksiin nähden.

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti:
"Maksutulon ja markkinaosuuden kasvu ovat osoituksena siitä, että asiakkaamme ovat ottaneet Mandatum Lifen uuden tavan toimia ja erityisesti varainhoitopalvelumme myönteisesti vastaan. Lisäksi yleinen sijoitusmarkkinoiden piristyminen on auttanut kasvattamaan myyntiämme Sampo Pankin kanssa.
Merkittäväksi onnistumiseksi lasken myös sen, että menestyimme erittäin haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevissa Baltian maissa erinomaisesti.
Haluan kiittää asiakkaitamme osoittamastanne luottamuksesta."

Avainluvut H1/2009

Maksutulo: 332 milj. €
Tulos ennen veroja: 52 milj. €
Oman pääoman tuotto: 95,7 %
Liikekustannussuhde: 121 %
Vakavaraisuusaste: 11,6 %
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 465


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset