Danske Invest Rahastoyhtiö Oy sulauttaa Mandatum Lifen vakuutussopimusten rahastovalikoimiin kuuluvia rahastoja 21.11.2019.

Sulautumisilla Danske Invest pyrkii yksinkertaistamaan Suomeen rekisteröityjen rahastojen valikoimaansa. Tarkoituksena on kasvattaa hallinnoitavien rahastojen keskimääräistä kokoa vähentämällä asiakkaita vähemmän kiinnostavien rahastojen määrää. Tällä pyritään parantamaan sekä hallinnollista että salkunhoidollista tehokkuutta.

Sulautuminen ei aiheuta asiakkaille mitään toimenpiteitä tai kuluja, eikä sillä ole vaikutusta vakuutussäästöjen määrään.

image.png

Vastaanottavien rahastojen sääntöihin tehdään sulautumisen yhteydessä sääntelymuutoksista (UCITS IV, UCITS V ja AIFMD) johtuvat tekniset muutokset. Sääntelystä seuraavien muutosten lisäksi sulautumisen yhteydessä Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake -rahaston nimi muutetaan vastaamaan paremmin rahaston sijoituspolitiikkaa. Rahaston nimi on jatkossa Sijoitusrahasto Danske Invest USA Equity Factors.

Siirrämme sulautuvissa rahastoissa olevat säästöt automaattisesti vastaanottaviin rahastoihin  sulautumispäivänä saatavilla olevilla arvoilla. Voit halutessasi tehdä säästöjen siirron sulautuvista rahastoista valitsemiisi sijoituskohteisiin Mandatum Lifen verkkopalvelussa 15.11.2019 mennessä.

Lisätietoja rahastojen sulautumisesta saat Danske Investin sivuilta:
https://www.danskeinvest.fi/articles/sulautumisia-danske-invest-rahastoissa