Sijoitusvakuutuksen ja kapitalisaatiosopimuksen tuoton verotus on muuttunut 1.1.2020 alkaen

Päivitetty 7.1.2020.

Sijoitusvakuutuksesta ja kapitalisaatiosopimuksesta tehtävien osittaisten nostojen verotuskäytäntö on muuttunut vuoden alusta samankaltaiseksi kuin monissa muissa sijoitustuotteissa, esimerkiksi rahastosijoituksissa tai suorissa osakesijoituksissa. Sopimuksen tuottoa ei edelleenkään veroteta vuosittain, vaan vasta sopimuksen päättyessä tai varoja nostettaessa. Myös sijoituskohteiden vaihdot sopimuksen sisällä ovat verottomia.

Sopimuksen päättyessä mahdollisesti syntynyt tappio on vähennyskelpoinen pääomatuloista. Yrityksille tappio on vähennyskelpoinen elinkeinotoiminnan menona.

Muutos on vaikuttanut tuoton verotusajankohtaan

Tuottoa kerryttäneestä sijoitusvakuutuksesta ja kapitalisaatiosopimuksesta tehtävät varojen nostot sisältävät aina myös osuuden tuotosta, jota verotetaan pääomatulona. Nostettavista varoista katsotaan veronalaiseksi tuloksi osuus, joka nostohetkellä vastaa suhteessa tuoton osuutta koko sopimuksen säästöistä. Sopimuksen pääoma (eli sopimukseen maksetut maksut) ei ole veronalaista.

Esimerkki tuoton verotuksesta

Sijoitusvakuutukseen sijoitettu pääoma on 20 000 euroa. Sijoituksen arvo on nostohetkellä 24 000 euroa eli pääomaa on 20 000 euroa ja tuottoa on 4 000 euroa. Sopimuksesta nostetaan 2 000 euroa. Nostettavaksi tuoton osuudeksi lasketaan 4 000/24 000 x 2 000 = 333,33 euroa. Pääomavero 30 prosenttia peritään 333,33 eurosta, joka on 100 euroa. Asiakkaan tilille maksetaan 1 900 euroa.

Mahdolliset tappiot ovat vähennyskelpoisia

Sopimuksen päättyessä mahdolliset tappiot voi vähentää pääomatuloverotuksessa. Yrityksille tappio on vähennyskelpoinen elinkeinotoiminnan menona. Tappio on vähennyskelpoinen sopimuksen päättymisvuonna ja kymmenen seuraavaa vuotta. Tappion määrä on sijoittajalle maksetun määrän ja hänen maksamien suoritusten erotus.

Henkilöasiakkaiden sopimusten mahdolliset tappiot ilmoitamme suoraan verottajalle ja verottaja ottaa ne huomioon verotuksessa tehtävissä vähennyksissä.

Sijoitusvakuutus ja kapitalisaatiosopimus joustavia ja hallinnollisesti tehokkaita ratkaisuja sijoittamiseen

Sijoitusvakuutus ja kapitalisaatiosopimus tarjoavat joustavan ja hallinnollisesti tehokkaan ratkaisun säästämiseen ja sijoittamiseen. Käytettävissäsi on laaja sijoituskohdevalikoima ja voit vaihtaa sijoituskohteita sopimuksen sisällä ilman veroseuraamuksia. Sijoitusvakuutuksella voit lisäksi siirtää varallisuutta joustavasti jälkipolville.

Lisätietoja saat tarvittaessa asiakaspalvelustamme p. 0200 31100 (pvm/mpm).