Säästökorko-kori

Säästökorko-kori

Säästökorko-korin tuotto muodostuu kalenterivuodelle etukäteen vahvistetusta vuosikorosta sekä mahdollisesta asiakashyvityksestä. Sijoituskorin tuotto hyvitetään korille päivittäin. Vuosikoron ja asiakashyvityksen määrän vahvistaa Mandatum Lifen hallitus. Vuosikorko ja asiakashyvitys voivat olla myös nolla prosenttia.

Vuodelle 2024 Mandatum Lifen hallituksen vahvistama vuosikorko on 1,0 %.
Toistaiseksi voimassa olevaksi asiakashyvitykseksi on vahvistettu 1.1.2024 alkaen 2,25 %.

Sijoituskorin osuuden arvo: Sijoituskorin osuudelle lasketaan arvo päivittäin.
Sijoituskorin vuotuinen hallinnointipalkkio: 0,0 %.

Esite
Säännöt

Esite (ruotsiksi)
Säännöt (ruotsiksi)