Indeksisijoituskorit

Muutamme kaikkien indeksisijoituskoriemme sääntöjä siten, että jatkossa voimme toteuttaa sijoitustoimintaa asiakkaidemme puolesta aiempaa tehokkaammin. Näin pystymme myös voimakkaammin painottamaan vastuullisuusnäkökulmaa alla olevien sijoituskohteiden valinnassa. Samassa yhteydessä osa indeksisijoituskoreista päättyy ja sulautuu alla olevan taulukon mukaisesti.

Nykyinen sijoituskohde

Toimenpide

Uusi sijoituskohde

Mandatum Life Brasilia Indeksi

Sulautuu

Mandatum Life Kehittyvät Markkinat Indeksi

Mandatum Life Frontier Markets Indeksi

Sulautuu

Mandatum Life Kehittyvät Markkinat Indeksi

Mandatum Life Indonesia Indeksi

Sulautuu

Mandatum Life Kehittyvät Markkinat Indeksi

Mandatum Life Intia Indeksi

Sulautuu

Mandatum Life Kehittyvät Markkinat Indeksi

Mandatum Life Kiina Indeksi

Sulautuu

Mandatum Life Kehittyvät Markkinat Indeksi

Mandatum Life Latin. Amerikka Indeksi

Sulautuu

Mandatum Life Kehittyvät Markkinat Indeksi

Mandatum Life Venäjä Indeksi

Sulautuu

Mandatum Life Kehittyvät  Markkinat Indeksi

Mandatum Life Australia Indeksi

Sulautuu

Mandatum Life Maailma Ilmasto

Mandatum Life Iso-Britannia Indeksi

Sulautuu

Mandatum Life Maailma Ilmasto

Mandatum Life Japani Indeksi

Sulautuu

Mandatum Life Maailma Ilmasto

Mandatum Life Kasvumarkkinat Korko Indeksi

Sääntömuutos

Mandatum Life Tulevaisuus Ilmasto

Sääntömuutos

ja nimenmuutos

Mandatum Life Maailma Ilmasto

Mandatum Life Kulta Indeksi

Sääntömuutos

Mandatum Life Suomi Indeksi

Sääntömuutos

Mandatum Life USA Indeksi

Sääntömuutos


Osake- ja korkosijoitukset 

Mandatum Life Eurooppa Osake

Eurooppalaisten suuryritysten osakkeisiin sijoittava Mandatum Life Eurooppa Osake -sijoituskori sulautuu eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin sijoittavaan Mandatum Life European Small & Mid Cap –sijoituskoriin.

Mandatum Life Tulevaisuus Laatu Osake ja Mandatum Life Global Brands

Vastuullisten ja keskimäärin vakaampien eurooppalaisten ja amerikkalaisten yhtiöiden osakkeisiin sijoittava Mandatum Life Tulevaisuus Laatu Osake -sijoituskori ja suurten ja vakaiden tuotemerkkien yritysten osakkeisiin sijoittava Mandatum Life Global Brands -sijoituskori fuusioidaan Mandatum Life Global Sustainable Equity -sijoituskoriin, jossa yhdistyvät molempien fuusioitavien sijoituskorien parhaat puolet: vastuullisten yhtiöiden painottaminen sekä kannattavasti kasvavien globaalien yhtiöiden menestys.

Mandatum Life Kasvumarkkinat Osake

Kehittyvien markkinoiden osakkeisiin sijoittava Mandatum Life Kasvumarkkinat Osake -sijoituskori sulautuu Mandatum Life Kehittyvät Markkinat Indeksi -sijoituskoriin, jossa sijoitustoiminta toteutetaan kustannustehokkailla indeksisijoituksilla.

Mandatum Life European Small & Mid Cap ja Mandatum Life Korkosalkku Abs

Eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin sijoittavan Mandatum Life European Small & Mid Cap -sijoituskorin sekä laajasti korkoinstrumentteihin sijoittavan Mandatum Life Korkosalkku Abs -sijoituskorin sääntöjä muutetaan siten, että salkunhoito voidaan toteuttaa sijoittamalla Mandatum Life Fund Management S.A:n hallinnoimiin rahastoihin. Kyseessä on salkunhoitoa tehostava tekninen muutos, joka ei aiheuta muutoksia sijoituskorien sijoitusstrategiaan, sijoitustoiminnan tavoitteisiin tai kokonaiskulujen tasoon.

Nykyinen sijoituskohde

Toimenpide

Uusi sijoituskohde

Mandatum Life Eurooppa Osake

Sulautuu

Mandatum Life European Small & Mid Cap

Mandatum Life Tulevaisuus Laatu Osake

Sulautuu

Mandatum Life Global Sustainable Equity

Mandatum Life Global Brands

Sulautuu

Mandatum Life Global Sustainable Equity

Mandatum Life Kasvumarkkinat Osake

Sulautuu

Mandatum Life Kehittyvät Markkinat Indeksi

ML European Small & Mid Cap

Sääntömuutos

Korkosalkku

Sääntömuutos


Muutokset eivät aiheuta toimenpiteitä tai kuluja.

Jos sopimuksesi säästöissä on sulautuvia sijoituskohteita, huolehdimme vaihdon vastaanottaviin sijoituskohteisiin automaattisesti sulautumispäivän arvoilla. Voit halutessasi vaihtaa sulautuvan sijoituskohteen muihin sopimukseen liitettävissä oleviin sijoituskohteisiin verkkopalvelussa.

Sijoituskorien avaintietoasiakirjat sekä muut dokumentit löydät kunkin korin kohdalta verkkosivuiltamme www.mandatumlife.fi kohdasta Sijoituskohteet.

Lisätietoja saat tarvittaessa asiakaspalvelustamme lähettämällä viestin verkkopalvelussa tai puhelimitse p. 0200 31100 (pvm/mpm).