Mandatumin vuosikertomus vuodelta 2023 on julkaistu

Pörssitiedotteet 5.4.2024 klo 09:30 EEST

Mandatum Oyj, Pörssitiedote, 5.4.2024 klo 9.30

 

Mandatum on julkaissut tänään vuosikertomuksensa vuodelta 2023 osoitteessa www.mandatum.fi/vuosi2023. Vuosikertomus sisältää liiketoiminta- ja strategiakatsauksen, pääomanhallintaliitteen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastetun tilinpäätöksen. Osana Mandatumin 2023 vuosiraportointia on julkaistu myös vastuullisuusraportti, selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportti. Raportit on julkaistu suomen- ja englanninkielisinä.

Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. ESEF-raportointivaatimusten mukainen tilinpäätös on julkaistu suomeksi. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on varmentanut Mandatum Oyj:n ESEF-tilinpäätöksen sekä toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Mandatumin suomenkielistä ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Vuosikertomus, tilinpäätös XHTML-tiedostona, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportti ovat tämän tiedotteen liitteinä.

Osoitteessa www.mandatum.fi/vuosi2023 saatavilla oleva vastuullisuusraportti on laadittu Global Reporting Initiative (GRI) -standardien mukaisesti ja se sisältää selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. Deloitte Oy on varmentanut vastuullisuusraportin rajoitetun varmuuden tasolla.

Mandatum-konsernin vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus julkaistaan viikolla 20.

Lisätietoja

Sijoittajatiedustelut:
Lotta Borgström
sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 500 221 027
lotta.borgstrom[a]mandatum.fi      

Lisätietoja medialle:
Niina Riihelä
SVP, viestintä, brändi ja vastuullisuus
Puh. +358 40 728 1548
niina.riihela[a]mandatum.fi  

Mandatum lyhyesti
Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa. Lisätietoja mandatum.fi/konserni.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.mandatum.fi