Vuosi 2023

Vuosi 2023

Mandatumin vuoden 2023 raportointikokonaisuuteen kuuluu vuosikertomus (sisältäen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen), vastuullisuusraportti, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportti. Vuosiraportointia täydentävät Mandatumin vuoden 2023 vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevat kertomukset.

Kaikki julkaisut ovat ladattavissa tältä sivulta PDF-tiedostoina. 

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirta

”Olen Mandatumin tilikauden 2023 tulokseen erittäin tyytyväinen. Hyvien tulosten taustalla on toimiva perusta: huippuunsa hiottu myyntiorganisaatio, onnistuminen sijoitustoiminnassa, arvostettu brändi, erinomaiset tuotteet sekä tyytyväiset asiakkaat ja työntekijät.”

Lue lisää toimitusjohtajan katsauksesta

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirta

”Olen Mandatumin tilikauden 2023 tulokseen erittäin tyytyväinen. Hyvien tulosten taustalla on toimiva perusta: huippuunsa hiottu myyntiorganisaatio, onnistuminen sijoitustoiminnassa, arvostettu brändi, erinomaiset tuotteet sekä tyytyväiset asiakkaat ja työntekijät.”

Lue lisää toimitusjohtajan katsauksesta

Vastuullisuus

Mandatumin vastuullisuuden avainteemat ovat vastuullinen sijoittaminen, taloudellisen turvan ja hyvän työelämän edistäminen sekä vastuullisuus Mandatumin omassa toiminnassa.

Mandatumin vastuullisuusraportissa 2023 kerrotaan lisää vastuullisuuden avainteemoista sekä vuoden aikana toteutetuista vastuullisuustoimista ja -tuloksista.

Vastuullisuusraportti 2023

Vastuullisuus

Mandatumin vastuullisuuden avainteemat ovat vastuullinen sijoittaminen, taloudellisen turvan ja hyvän työelämän edistäminen sekä vastuullisuus Mandatumin omassa toiminnassa.

Mandatumin vastuullisuusraportissa 2023 kerrotaan lisää vastuullisuuden avainteemoista sekä vuoden aikana toteutetuista vastuullisuustoimista ja -tuloksista.

Vastuullisuusraportti 2023

Mandatum-konsernin raportit 2023

Mandatum Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti 2023

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Vuosi 2023 lukuina

Nettorahavirta 753,8 miljoonaa euroa (499,0)

Tulos ennen veroja 210,4 miljoonaa euroa (75,7)

Hallinnoituja asiakasvaroja noin 11,9 miljardia euroa (10,3)

Vakavaraisuussuhde 221 prosenttia (266)

Henkilöstön lukumäärä 694 (663)

Markkina-arvo 2,03 miljardia euroa

Yritysasiakkaita noin 20 000

Henkilöasiakkaita noin 320 000

Kvartaaliraportointi 2023

Vakavaraisuusraportit 2023

5.4.2024