Vastuullinen vakuuttaminen

Vastuullinen vakuuttaminen

Rahat ja henki ovat Mandatumin erityisosaamisalueita. Yhtiön liiketoiminta perustuu varainhoidon ja omaisuudenhoidon palveluihin, riskeihin varautumisen palveluihin (esim. henkilövakuutukset), yritysasiakkaille tarjottuihin palveluihin (esim. palkkio- ja palkitsemispalvelut) sekä sijoittamisen ja säästämisen palveluihin.

Vastuullinen vakuuttaminen

Mandatumin vakuutuspäätökset perustuvat vakuutuspolitiikkaan (Underwriting Policy), jonka tarkoituksena on varmistaa, että vakuutusriskit ovat oikeassa suhteessa yhtiön palkkiotuottoihin ja että asiakkaita kohdellaan aina oikeudenmukaisesti. Yhtiön toimitusjohtaja hyväksyy kaikki vakuutustuotteet ja niiden muutokset johtoryhmälle tehdyn esityksen perusteella. Mandatum varmistaa myös, että työntekijöiden osaaminen asiakkaiden tarpeisiin vastaavan vakuuttamisen ja riskivakuutusten tarjoamisessa on ajan tasalla.

Vastuullinen korvausten käsittely 
 

Mandatum palvelee asiakkaitaan puhelimitse ja verkkopalvelun kautta. Yhtiön tavoitteena on, että asiakkaat saavat hyvää palvelua ja korvauksen nopeasti, tehokkaasti ja vakuutuksen ehtojen mukaisesti. Automaatiota käytetään sen varmistamiseen, että asiakkaat saavat aina helpon ja oikeudenmukaisen korvauskäsittelyn. Mandatum käsittelee noin 46 000 korvaushakemusta vuodessa. Korvauskäsittelyn laatua tarkkaillaan jatkuvasti sisäisellä valvonnalla, vuoropuhelulla työntekijöiden kanssa ja asiakaspalautteen perusteella. Lisäksi yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan ratkaisujaan ja tarkastelemaan valitusten taustalla olevia syitä prosessiensa, viestintänsä ja neuvontansa parantamiseksi. Yhtiö tarjoaa paperitonta palvelua varmistaakseen asiakkaille ympäristöystävällisen ja modernin tavan seurata vakuutusasioita.

Palkkiot ja palkitsemispalvelut

Mandatum auttaa yritysasiakkaitaan sovittamaan kokonaispalkitsemisensa yrityksen strategiaan, ja tekemään siitä oikeudenmukaisen ja tehokkaan. Mandatum suunnittelee ja toteuttaa vastuullisuusmittareita sisältäviä muuttuvan palkitsemisen järjestelmiä sekä peruspalkka-, sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmiä ja tarjoaa niihin liittyviä konsultointipalveluja. Vastuullinen palkitseminen tarkoittaa, että palkkio- ja palkitsemisjärjestelmät ovat hyvin suunniteltuja, organisaation strategian ja arvojen mukaisia, syrjimättömiä ja avoimesti viestitty kaikille työntekijöille. Kun yrityksen palkitsemisjärjestelmä on vastuullinen, työntekijät kokevat palkkansa oikeudenmukaiseksi, mikä lisää työmotivaatiota, tyytyväisyyttä ja tuottavuutta.

Mandatum tarjoaa yrityksille erilaisia palkkakartoituksia, jotka auttavat organisaatioita suunnittelemaan ja auditoimaan palkka- ja palkitsemisjärjestelmiään. Esimerkiksi organisaation tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvä palkkakartoitus on Suomessa pakollinen kaikille työnantajille, joilla on vähintään 30 työntekijää.

Mandatumin tarjoamia palkitsemisratkaisuja ovat esimerkiksi asiakasyrityksen koko henkilöstölle suunnatut henkilöstörahastot sekä eläke- ja henkilövakuutukset. Mandatumin perustamat henkilöstörahastot mahdollistavat pitkäjänteisen sijoittamisen sen asiakasyritysten henkilöstölle ja parantavat henkilöstön taloudellista turvaa. Ammattimainen varainhoito pitää huolen siitä, että varat sijoitetaan luotettavasti ja vastuullisesti, mikä kasvattaa Suomen työssäkäyvän väestön kokonaisvarallisuutta.

30.1.2024