Toiminta-aja­tus

Toiminta-aja­tus

Mandatum on merkittävä finanssipalveluiden tarjoaja, joka yhdistää rahan ja hengen erikoisosaamisen. Mandatumin strategia ja arvot ohjaavat yhtiön päätöksiä ja kaikkea tekemistä.

Mandatum tarjoaa asiakkailleen laajasti palveluita omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen osa-alueilla. Mandatum on yksi Suomen johtavista finanssipalveluiden tarjoajista, ja yhtiöllä on erityisesti monialainen varainhoito-osaaminen, joka keskittyy erityisesti luotto- ja vaihtoehtoissijoitusten tarjoamiseen.

Mandatumilla on kolme asiakassegmenttiä: yritysasiakkaat, henkilöasiakkaat sekä institutionaaliset ja varainhoitoasiakkaat. Mandatumilla on noin 20 000 yritysasiakasta ja 330 000 henkilöasiakasta ja vakuutettua henkilöä.

Mandatumin keskeisenä menestystekijänä on monipuolisen palvelutarjoaman tarkka kohdennus eri asiakassegmenttien tilanteisiin ja tarpeisiin. Toimintamallilla pyrimme tuottamaan jatkossakin tavoiteltua lisäarvoa sekä asiakkaille että yhtiön liiketoiminnalle. Tuotteiden ja palveluiden jakelussa Mandatumin tärkein vahvuus on osaava myynti- ja asiakassuhdehenkilöstö.

 

Mandatumin toiminta-ajatus

  • Mandatumin toimintamalli tuottaa lisäarvoa sekä asiakkaille että yhtiön liiketoiminnalle, kun monipuolinen palvelutarjoama kohdennetaan tarkasti eri asiakassegmenttien tilanteisiin ja tarpeisiin.
  • Osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa ovat Mandatumin menestyksen keskiössä.

 

Mandatumilla on vahva asema Suomen henkivakuutus- ja omaisuudenhoitomarkkinoilla, ja yhtiö tarjoaa laajan valikoiman toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluita. Tuote- ja palvelutarjoamallaan Mandatum pystyy palvelemaan suurta osaa Suomen henkivakuutus- ja sijoitusmarkkinasta, mikä lisää yhtiön liiketoimintamallin kestävyyttä ja tarjoaa uusia potentiaalisia kasvumahdollisuuksia.

Erilaisten asiakassegmenttien ja laajan tuote- ja palveluvalikoiman ansiosta Mandatum pystyy hyödyntämään synergiaetuja ja ristimyyntimahdollisuuksia henkivakuuttamisen ja omaisuudenhoidon arvoketjussa.

 

Mandatumin arvot

  • Hyötyä asiakkaalle
  • Yhtenä joukkueena
  • Ylivoimaisesti aktiivisin
  • Rohkeasti erilainen
  • Suoraa puhetta
  • Voitontahto

 

Lue lisää Mandatumin yrityskulttuurista

 

Liiketoimintakumppanit 

Oman asiakaspalvelunsa lisäksi Mandatum palvelee asiakkaitaan Ifin, Danske Bankin ja Korkian kautta. Mandatumin henkilöasiakkaille myytävät vakuutukset jaellaan pääasiassa Danske Bankin ja Ifin kanssa solmittujen kumppanuuksien kautta, koska ne pystyvät saavuttamaan suuren joukon kohderyhmän asiakkaita tehokkaasti. Danske Bank myy Mandatumin riskivakuutus- ja säästötuotteita kaikille henkilöasiakassegmenteille, myös yksityisille pankkiasiakkaille, kun taas kumppanuus Ifin kanssa keskittyy henkivakuutusten jakeluun. Korkia hallinnoi pientä osaa Mandatumin henkilöasiakkaiden salkusta, joka koostuu pääasiassa yksilöllisistä eläkevakuutuksista. 

Mandatum tekee tiivistä yhteistyötä myös Keskinäisen Vakuutusyhtiö Kalevan kanssa. Kalevan ryhmähenki- ja tapaturmavakuutuksia myydään Ifin kautta yhteistyösopimuksen tehneiden ammattijärjestöjen jäsenille. Mandatum toimii Saxo Bankin yksinomaisena sidosasiamiehenä Suomessa tarjoamalla Saxo Bankin kaupankäyntialustan asiakkailleen Mandatum Trader -palvelun kautta. 

Mandatum Asset Management Oy toimii lisäksi jakelijana tytäryhtiöidensä ja tiettyjen yhteistyökumppaniensa sijoitusrahastoille. Nämä sijoitusrahastot ovat pääasiassa avoimia ammattimaisille sijoittajille. 

1.10.2023