Velka ja luot­to­luo­kituk­set

Velka ja luot­to­luo­kituk­set

Tältä sivulta löydät tietoa Mandatumin velkainstrumenteista ja luottoluokituksesta.  

 

Velkainstrumentit 

Mandatum-konsernin velkaantuneisuus 31.12.2023

Milj.  €

31.12.2023

Rahoitusvelat

351,1

Oma pääoma

1 599,9

CSM+RA, verojen jälkeen

408,0

Velkaisuusaste

14,9 %

 
TIETOJA MANDATUM-KONSERNIN LIIKKEELLE LASKEMISTA VELKAINSTRUMENTEISTA 

 

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Suomi) 

Velkainstrumentti 

250 000 000 €, 1,875 prosenttia. 30NC5 Kiinteä-/vaihtuvakorkoiset, 4.10.2049 erääntyvät pääomalainat. Emissiokurssi 99,910 prosenttia. 

Velkakirjojen status 

Pääomalainat, Solvenssi II Tier 2 lainat 

Liikkeeseenlasku-päivä 

4.10.2019 

Ensimmäinen lunastuspäivä 

4.10.2024 

Korko lunastuspäivän jälkeen 

3 kk euribor + marginaali 230 (re-offer spread) 4.10.2029 asti (vuosi 10). Sen jälkeen 3 kk euribor + marginaali 330 (re-offer spread lisättynä 100 korkopisteellä). 

Lopullinen erääntyminen 

4.10.2049 

Pörssilistaus 

Euronext Dublin (GEM) 

Asiakirjat 

Listalleottoesite, ml. lainojen ehdot 2.10.2019 

Liikkeeseenlasku-luokitukset 

Alkuperäinen: S&P:n luokitus BBB+ (CreditWatch positiivinen) 
Q2/2023: BBB+ (S&P) 

 

Sampo Oyj:n osittaisjakautumisessa (lisätietoja täällä), osa Sampo Oyj:n yleisveloista, jotka eivät kohdistuneet mihinkään määrättyyn liiketoiminta-alueeseen (tietyt velkainstrumentit), kohdistettiin Mandatum Oyj:lle perustuen sille siirtyvän varallisuuden ja Sampo Oyj:lle jäävän varallisuuden arvoon täytäntöönpanopäivänä. Ottaen huomioon, että kyseisiä velkainstrumentteja ei voitu siirtää sellaisenaan niiden luonteen vuoksi, Sampo Oyj:n ja Mandatum Oyj:n välille muodostettiin vastaava keskinäinen velkasuhde vastaavin ehdoin. Alla on yhteenveto näistä Mandatum Oyj:n veloista:

Alkuperäinen velkainstrumentti

Nimellisarvo, milj. €

Korkokuponki

Eräpäivä

Senior Bond

11,2

1,250

30.5.2025

Senior Bond

21,7

1,625

21.2.2028

Senior Bond (alkuperäinen laina NOK-määräinen)

69,4 milj. NOK

3,100

7.9.2028

Hybrid Tier 2 Bond

34,7

3,375

23.5.2049*

Senior Bond

27,9

2,250

27.9.2030

Private placement

0,3

 

 

*Ensimmäinen lunastuspäivä 23.5.2029

 

Vastuuvarauma: 
 
Tällä verkkosivustolla otsikon ”Liikkeeseenlaskut” alla julkaistut asiakirjat muodostavat asiakirjakirjaston ja liittyvät aikaisemmin tarjottuihin, myytyihin ja toimitettuihin arvopapereihin. Kaikki arvopaperit, joihin tällä sivustolla viitataan, on myyty. Asiakirjojen mukanaolo ei ole tarjous arvopapereista Yhdysvalloissa eikä missään muussa maassa.

Asiakirjojen sisältämiä tietoja tai mielipiteitä ei ole tarkoitettu kenenkään jaeltavaksi tai käytettäväksi millään lainkäyttöalueella eikä missään maassa, jossa niiden jakelu tai käyttö olisi lainvastaista. Arvopapereita ei saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti tai ellei niihin voida soveltaa kyseisen lain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta. Tällä sivustolla tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eivätkä asiakirjat ole missään olosuhteissa kehotus tai tarjous ostaa Mandatum Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden arvopapereita, eivätkä nämä asiakirjat muodosta Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa tarkoitettua ”esitettä”. 

Tällä sivustolla julkaistut asiakirjat sisältävät ainoastaan otteita alun perin julkaistuista asiakirjoista ja liittyvät erityisesti kyseisten arvopapereiden ehtoihin. Mandatum Oyj tai sen konserniyritykset eivät vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat tällä sivustolla julkaistujen asiakirjojen tekstin ja alun perin paperimuodossa julkaistujen tarjousasiakirjojen tekstin välisistä ristiriitaisuuksista. 

Lisäksi muistutetaan, että tällä sivustolla julkaistuja asiakirjoja ei päivitetä asiakirjojen julkaisupäivän jälkeen, ja siksi asiakirjat voivat tällä hetkellä olla vanhentuneita. Mandatum Oyj tai sen konserniyhtiöt, johtajat, työntekijät tai asiamiehet eivät ota minkäänlaista vastuuta sinulle jaeltujen asiakirjojen ja Mandatum Oyj:n sinulle aika ajoin tarjoamien tietojen välisistä eroista. Tällä sivustolla kävijät voivat saada taloudellista ja liiketoimintaa koskevaa tietoa Mandatum-konsernista sivuston eri osioista. Mandatum Oyj tai sen konserniyhtiöt eivät anna takeita eivätkä lausuntoja näiden tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. 

Asiakirjat tarjotaan ainoastaan tiedotustarkoituksiin. Mandatum Oyj, sen johtajat, toimihenkilöt tai työntekijät eivät ota vastuuta tämän sivuston tai sen sisällön käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. 

 

 

Luokitukset


Issuer credit rating
 

Mandatum Oyj

 

Ajankohta 

S&P, luokitus 

S&P, näkymä 

Q4/2023

BBB+

Vakaa


Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 

 

Ajankohta 

S&P, luokitus 

S&P, näkymä 

Q4/2023

A

Vakaa

Q3/2023

A

Vakaa

Q2/2023 

A 

Vakaa 

Q1/2023 

A+ 

Negatiivinen 

Q4/2022 

AA- 

Vakaa 

Q3/2022 

AA- 

Vakaa 

Q2/2022 

AA- 

Vakaa 

Q1/2022 

A+ 

Positiivinen 

Q4/2021 

A+ 

Positiivinen 

Q3/2021 

A+ 

Positiivinen 

Q2/2021 

A+ 

Vakaa 

Q1/2021 

A+ 

Vakaa 

Q4/2020 

A+ 

Vakaa 

Q3/2020 

A+ 

Vakaa 

Q2/2020 

A+ 

Vakaa 

Q1/2020 

A+ 

Vakaa 

Q4/2019 

A+ 

Vakaa 

Q3/2019 

A+ 

Vakaa 

 

Tietoa mm. luokitusasteikoista saa luokituslaitosten internetsivuilta: 

Moody's  

Standard and Poor's 

13.2.2024