Avain­luvut ja ana­lyysi­työ­kalu

Avain­luvut ja ana­lyysi­työ­kalu

Avainluvut 

Mandatum-konsernin keskeisimmät tunnusluvut on esitetty konsernitasolla. Vertailuvuoden tulos ennen veroja ei ole vertailukelpoinen, johtuen sijoitusten erilaisesta kirjanpitokäytännöstä. Laaja tulos on vertailukelpoinen. 

 

Mandatum-konserni 1–12/2023 

Milj. € 

10–12/2023

10–12/2022

Muutos %

1–12/2023

1–12/2022

Muutos %

Tilikauden voitto ennen veroja1 

46,3

62,6

-26

210,4

75,7 178

Palkkiotulos 

13,4

6,2

117

52,6

43,3 22

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos ilman sijoitussidonnaista liikettä 

24,9

78,1

-68

148,6

50,5 194

Riskihenkivakuuttamisen tulos 

8,0

5,2

53

17,9

9,2 96

Muu tulos2

0,0

-26,9

-100

-8,7

-27,1 -68

Osakekohtainen tulos, €3

0,06

0,093

-38

0,32

0,123 182

Osakekohtainen oma pääoma, €3

 

 

 

3,19

3,373 -4

Hinta/voittosuhde (P/E-luku)

 

 

 

12,71

n/a n/a

Nettorahavirta

209,9

199,0

5

753,8

499,0 51

Oman pääoman tuotto-%

 

 

 

9,8

3,3

 6,4

Kulu/tuotto-suhde asiakasvarojen hoidosta, %

 

 

 

65,5

67,0

-1,5

 

 

 

 

 

 

 

Milj. €

31.12.2023

31.12.2022

Muutos %

 

 

 

Asiakasvarat

11 892

10 302

15

 

 

 

Vakavaraisuussuhde, %

221,4

265,5

-45

 

 

 

(IFRS 17 käyttöönoton vuoksi tunnusluvut on esitetty kahdelta vuodelta soveltuvin osin)

1) Vertailukauden osalta laajan tuloksen erät huomioitu.

2) Konserniavustuksen vaikutus -29 miljoonaa euroa huomioitu vertailukauden tuloserässä.

3) Laskennassa käytetty osakkeiden lukumäärä vastaa 2.10.2023 tapahtuneen Sampo-konsernin osittaisjakautumisen jälkeistä osakkeiden lukumäärää 501 796 752.

 

Analyysityökalu

Data päivittyy myöhemmin.

 

13.2.2024