Avain­luvut ja ana­lyysi­työ­kalu

Avain­luvut ja ana­lyysi­työ­kalu

Avainluvut 

Mandatum-konsernin keskeisimmät tunnusluvut on esitetty konsernitasolla. Vertailuvuoden tulos ennen veroja ei ole vertailukelpoinen, johtuen sijoitusten erilaisesta kirjanpitokäytännöstä. Laaja tulos on vertailukelpoinen. 

 

Mandatum-konserni 1–9/2023 

Milj. € 

1–9/2023

1–9/2022

Muutos

7–9/2023

7–9/2022

Muutos 

Tilikauden voitto ennen veroja1 

164,1

13,1

151,0 

83,9

-21,2

105,1

Palkkiotulos 

39,2

37,1

2,1

12,7

18,7

-5,9

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos ilman sijoitussidonnaista liikettä 

123,7

-27,6

151,44

67,2

-50,5

117,7

Riskihenkivakuuttamisen tulos 

9,9

3,9

6,0

7,4

-0,1

7,5

Muu tulos 

-8,7

-0,1

-8,6

-3,3

10,9

-14,2

Osakekohtainen tulos € (Pro forma)2

0,26

0,02

0,24

0,14

0,0

0,1

Osakekohtainen oma pääoma € (Pro forma)2

3,33

3,25

0,11

 

 

 

Nettomerkinnät

543,9

300,0

244,0

96,0

46,0

50,0

Oman pääoman tuotto-%3

10,4

0,9

9,5 

 

 

Milj. €

1–9/2023

1–12/2022

Muutos

 

 

 

Asiakasvarat3 

11 237,0

10 302,0

935,0

 

 

 

Vakavaraisuussuhde, %

316,9

265,5

51,4

 

 

 

Kulu/tuotto – suhde asiakasvarojen hoidosta 

65,0 

67,0 

-2,0 

 

 

 

1) Vertailukauden osalta laajan tuloksen erät huomioitu.
2) Pro forma -tunnuslukujen laskennassa käytetty osakkeiden lukumäärä vastaa 2.10.2023 tapahtuneen Sampo-konsernin osittaisjakautumisen jälkeistä osakkeiden lukumäärää 501 796 752.  
3) Annualisoitu.

Analyysityökalu

Data päivittyy myöhemmin.

 

1.10.2023