Taloudelliset tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

Mandatum on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet: 

  • Vakavaraisuussuhde: Keskipitkällä aikavälillä Mandatum tavoittelee vakavaraisuussuhdetta, joka on 170 ja 200 prosentin välillä; ja 
  • Kumulatiivinen osinko 2024–2026: Mandatum pyrkii jakamaan vuosien 2024–2026 aikana kumulatiivisesti 500 miljoonaa euroa osinkoja, mahdollisten ylimääräisten varojenjaon tuodessa lisäpotentiaalia. 

Tulevaisuudessa Mandatum pyrkii säilyttämään vakaan taseen ja vakavaraisuusaseman, ja mahdollistamaan vakaan osingonmaksun ja strategiset kasvualoitteet vahvalla orgaanisella pääoman tuotolla ja laskuperustekorkoisen vakuutuskannan hallinnoinnilla (ks. myös "Liiketoiminnan yleiskuvaus - Mandatumin strategia"). 

Mandatumin vakavaraisuussuhde 31.3.2024 oli 216,5 prosenttia. 

Mandatumille on asetettu seuraavat segmenttejä koskevat taloudelliset tavoitteet: 

Vähän pääomaa sitova (pääomakevyt) liiketoiminta¹: 

  • Vuotuiset nettomerkinnät: Keskipitkällä aikavälillä Mandatum tavoittelee vuotuisia nettomerkintöjä. jotka ovat 5 prosenttia hallinnoitavista asiakasvaroista²; 
  • Palkkiomarginaali: Mandatum tavoittelee kurinalaiseen hinnoitteluun perustuvaa palkkiomarginaalien kehitystä: ja 
  • Kulu-/tuottosuhde: Mandatum tavoittelee kulu-/tuottosuhteen parantamista³. 

Laskuperustekorkoinen liiketoiminta: 

  • Vastuuvelan kehitys: Mandatum tavoittelee laskuperustekorkoisen vastuuvelan supistamista aktiivisilla salkunhallintaan liittyvillä toimilla. 

1) Perustuu hallinnoitaviin asiakasvaroihin (11,2 miljardia euroa), pois lukien laskuperustekorkoiset varat (4,3 miljardia euroa 30.6.2023) ja suuret toimeksiannot (4,6 miljardia euroa 30.6.2023).  
2) Perustuu hallinnoitavien asiakasvarojen määrään kauden alussa.  
3) Perustuu sijoitusten ja varainhoidon tuottoihin ja kuluihin. 

13.2.2024