Sisäpiiri­hallin­to ja lähi­piiri­toimet

Sisäpiiri­hallin­to ja lähi­piiri­toimet

Sisäpiirihallinto

Mandatum Oyj:n hallitus on vahvistanut Mandatum-konsernin (”Mandatum”) sisäpiiripolitiikan. Sisäpiiripolitiikka kattaa Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjeen (www.nasdaqomx.com). Mandatumin sisäpiiripolitiikka on edellä mainittua ohjetta tiukempi Mandatumin johtoryhmän sekä niiden konsernin työntekijöiden, jotka työskentelevät osavuosiraporttien ja muiden taloudellisten raporttien parissa tai joilla on pääsy mainittuihin dokumentteihin ennen niiden julkistamista, osalta siten, että he eivät saa hankkia tai luovuttaa Mandatumin rahoitusvälineitä nk. suljetun ajanjakson (30 päivän pituinen ajanjakso ennen listayhtiön taloudellisen raportin julkistamista) aikana.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19 artiklan mukaiset ilmoitukset löytyvät Tiedotteet -osiosta.

Lähipiiritoimet

Mandatum arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia varmistaakseen, että mahdolliset eturistiriidat tulevat päätöksenteossa asianmukaisella tavalla huomioon otetuiksi. Mandatum Oyj:n hallitus on vahvistanut Mandatum-konsernin sisäisen lähipiiritoimia koskevan politiikan, jonka tarkoituksena on varmistua, että Mandatumilla on tehokkaat mekanismit lähipiiritoimien tunnistamiseksi, hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi.

Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi, miten Mandatumin ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset Mandatumin tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumisesta ja markkinaehtoisuudesta.

Aiheeseen liittyvät dokumentit

Mandatumin sisäpiiripolitiikka (englanniksi)

1.10.2023