Sisäpiiri­hallin­to ja lähi­piiri­toimet

Sisäpiiri­hallin­to ja lähi­piiri­toimet

Sisäpiirihallinto

 

Mandatum Oyj:n hallitus on vahvistanut Mandatum-konsernin (”Mandatum”) toimialan ja laajan sijoitustoiminnan sekä listayhtiövelvoitteet huomioivan sisäpiiripolitiikan. Politiikka velvoittaa kaikkia Mandatum-konsernin palveluksessa olevia henkilöitä sekä hallituksen jäseniä. Sisäpiiripolitiikassa on otettu huomioon ajantasainen ylikansallinen sääntely, kuten markkinoiden väärinkäyttöasetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014 (MAR)), sekä soveltuva kansallinen sääntely mukaan lukien Nasdaq Helsigin valmistelema sisäpiiriohje ja Finanssivalvonnan määräykset sekä kannanotot ja tulkinnat. Mandatum-konsernin sisäpiiripolitiikka on Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta tiukempi Mandatumin johtoryhmän sekä niiden konsernin työntekijöiden, jotka työskentelevät osavuosiraporttien ja muiden taloudellisten raporttien parissa tai joilla on pääsy mainittuihin dokumentteihin ennen niiden julkistamista, osalta siten, että he eivät saa hankkia tai luovuttaa Mandatumin rahoitusvälineitä niin kutsutun suljetun ajanjakson (30 päivän pituinen ajanjakso ennen listayhtiön taloudellisen raportin julkistamista) aikana. Henkilöiden kaupankäyntiä kaikilla rahoitusvälineillä on rajoitettu myös niin sanotulla lyhyen kaupan kielolla, jonka perusteella samojen rahoitusvälineiden hankinnan ja luovutuksen tai vastaavasti luovutuksen ja hankinnan välisen ajan tulee olla vähintään 30 päivää. 

Sisäpiiripolitiikan ja sen taustalla vaikuttavan sääntelyn mukaisten velvoitteiden noudattamista valvoo viranomaisten lisäksi Mandatum-konsernissa Mandatum Oyj:öön keskitetty sisäpiirihallinto, jota johtaa sisäpiirivastaava. 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19 artiklan mukaiset ilmoitukset (Johdon liiketoimet) löytyvät Tiedotteet -osiosta.

 

Lähipiiritoimet

 

Mandatum arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia varmistaakseen, että mahdolliset eturistiriidat tulevat päätöksenteossa asianmukaisella tavalla huomioon otetuiksi. Mandatum Oyj:n hallitus on vahvistanut Mandatum-konsernin sisäisen lähipiiritoimia koskevan politiikan, jonka tarkoituksena on varmistaa, että Mandatumilla on tehokkaat mekanismit lähipiiritoimien tunnistamiseksi, hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi.

Mandatum-konserniin kuuluvat yhtiöt eivät voi pääsääntöisesti tehdä lähipiiritahojensa kanssa sopimuksia tai liiketoimia ehdoilla, jotka poikkeavat kyseessä olevan konserniyhtiön tavallisesti soveltamista ehdoista tai eivät ole muutoin kaupallisesti perusteltuja tai ovat tiettyjen tahojen eduksi. Kaikista lähipiiritoimista tulee sopia kirjallisesti ja tavanomaisen liiketoiminnan puitteissa. Mandatum-konsernin lähipiiritoimet liittyvät tyypillisesti sisäisten palvelujen hankintaan tai liittyvät muihin palveluihin tai tuotteisiin, jotka ovat osa konserniyhtiön tavanomaista liiketoimintaa. Lähipiiritoimet, jotka eivät ole osa yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista, edellyttävät hallituksen päätöstä ennen niiden toteuttamista. 

Mandatum-konserni ylläpitää rekisteriä Mandatum-konsernin lähipiiriin kuuluvista tahoista ja raportoiduista lähipiiritoimista. Lähipiiritoimista raportoidaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle vuosittain, ja tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi, miten Mandatumin ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset Mandatumin tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumisesta ja markkinaehtoisuudesta. 

 

Aiheeseen liittyvät dokumentit

 

Mandatumin sisäpiiripolitiikka (englanniksi)

25.3.2024