Pitkä­aikaiset kannustin­järjestel­mät

Pitkä­aikaiset kannustin­järjestel­mät

Sampo Oyj:n 1.10.2023 tapahtuneen osittaisjakautumisen (”Jakautuminen”) ja Mandatum Oyj:n osakkeen listaamisen Nasdaq Helsinkiin jälkeen Mandatumin hallitus on päättänyt sitouttaakseen Mandatum-konsernin avainhenkilöitä ja konsernijohtajan, että kyseessä olevat henkilöt jäävät Sammon pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään 2020 Sammon hallituksen tekemään päätökseen perustuen. Kannustinjärjestelmä käynnistettiin elokuussa 2020 ja sen ehtoja päivitettiin Jakautumisen johdosta syyskuussa 2023.

Kannusteyksiköitä on jaettu kolmessa allokaatiossa, joista ensimmäinen oli vuonna 2020 (2020:1) ja seuraavat vuosina 2021 (2020:1/2) ja 2022 (2020:1/3). Mahdollinen kannustepalkkio maksetaan kolmessa vuosittaisessa erässä. Ensimmäisen allokaation (2020:1) ensimmäinen maksu on maksettu syyskuussa 2023, ennen Jakautumisen täytäntöönpanoa. Seuraavat maksuerät erääntyvät vuosina 2024 ja 2025. Toisen (2020:1/2) ja kolmannen (2020:1/3) allokaation maksut erääntyvät vastaavasti vuosina 2024–2026 ja 2025–2027. Lykkäyssääntöä sovelletaan kannustepalkkioihin, jotka maksetaan niille avainhenkilöille, jotka olivat lykkäyssäännön alaisia tämän kannustinjärjestelmän käyttöönoton hetkellä voimassa olleiden Mandatum-konserniin kuuluvien yhtiöiden palkitsemispolitiikkojen mukaisesti.

 

Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien tiedot

 

Järjestelmä

2020:1

2020:1/2

2020:1/3

Kannusteyksiköitä allokoitu (kpl)*

488 250

20 000

50 000

joista johtoryhmän jäsenille, pois lukien konsernijohtaja*

148 750

0

0

joista konsernijohtajalle*

91 000

0

0

Lähtökurssi (€)**

24,54

36,79

42,14

Teoreettinen markkina-arvo (milj. €)***

9,4

0,2

0,3

Osallistujia****

27

3

4

* Allokoitujen kannusteyksiköiden jäljellä oleva määrä alkuperäisestä määrästä. Mandatum-konsernin avainhenkilöille ei tehdä uusia allokaatioita tästä ohjelmasta.
** Osinkokorjattu lähtökurssi
*** Laskelma tehty Black & Scholes -mallilla. Riskisopeutetun pääoman tuottokriteerin oletettu toteutuvan 100-prosenttisesti.
**** Osallistujien lukumäärä allokaatioittain. Osallistujat ovat voineet saada kannustinyksiköitä useammassa allokaatiossa.

Pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän ehdot

12.10.2023