Palkitsemis­valio­kunta

Palkitsemis­valio­kunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävät esitykset Mandatum Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikasta ja toimielinten palkitsemisraportista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tarkistaa toimielinten palkitsemispolitiikan hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta ennen yhtiökokousta.

Lisäksi palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen päätettäväksi Mandatum-konsernin palkitsemisperiaatteet, Mandatum-konsernin pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät, pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ja lyhytaikaisten kannustinohjelmien perusteella maksettavat enimmäismäärät samoin kuin niiden pohjalta tehtävät lopulliset maksut. Edelleen valiokunta valmistelee hallitukselle esitykset päätoimisen hallituksen puheenjohtajan, konsernijohtajan ja konsernin johtoryhmän palkitsemisesta sekä monitoroi koko Mandatum-konsernin palkitsemisjärjestelmän toimivuutta.

Työjärjestyksensä mukaisesti hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Jannica Fagerholm ja muut jäsenet ovat Patrick Lapveteläinen ja Jukka Ruuska.

1.10.2023