Voita Hintsa Performance -hyvinvointivalmennus

Tutustu sääntöihin ja osallistu arvontaan

Voita Hintsa Performance -hyvinvointivalmennus

Tutustu sääntöihin ja osallistu arvontaan

Tutustu sääntöihin

Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Mandatum Life Palvelut Oy, PL 1210, 00101 HELSINKI

2. Arvonnan osallistumisaika

14.-28.2.2022

3. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voi osallistua kampanja-aikana 14.-28.2.2022 seuraavilla tavoilla: 1) avaamalla asiakkuuden Mandatum Traderiin tai digitaalisen varainhoidon palveluun, 2) tekemällä lisäsijoituksia digitaalisen varainhoidon palveluun, 3) tekemällä sopimuksen Mandatumin kanssa vakavan sairauden turvasta tai 4) osallistumalla Mandatumin järjestämään Sijoita hyvinvointiisi -webinaariin 17.2.2022.  

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset, 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole arvonnan järjestäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään.

4. Palkinto

Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan Hintsa Performancen ”Hintsa’s Kickstart Programme” -etähyvinvointivalmennus (arvo 930 euroa). Palkinnon lunastaminen ja hyödyntäminen edellyttää 18 vuoden ikää. Tutustu palkinnon tämänhetkiseen sisältöön: https://shop.hintsa.com/shop/p/kickstart-coaching-programme

Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi jälleenmyydä, muuttaa rahaksi, eikä sillä ole takaisinmaksuarvoa. Arvonnan järjestäjällä on oikeus muuttaa ilmoittamansa palkinnot korvaaviin palkintoihin, jotka vastaavat arvoltaan aiemmin ilmoitettuja palkintoja.

Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta maksettavan arpajaisveron.

5. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Arvonta suoritetaan kaikkien osallistumiskriteerien täyttäneiden kesken 4.3.2022.

Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajaan. Voittajan nimeä ei julkaista, ellei asiasta sovita voittajan kanssa toisin.

6. Palkintoon liittyvät muut ehdot

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.

Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista ja veroseuraamuksista kulloinkin sovellettavien verosäännösten mukaisesti. 

7. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa siitä riippumattomista syistä aiheutuneista muutoksista palkintoon.

Järjestäjä ei vastaa mistään vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan, tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virheistä tai todetuista väärinkäytöksistä.

8. Arpajaisvero

Arvonnan järjestäjä vastaa palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

9. Henkilötietojen käsittely ja viestintä

Arvontaan osallistujat antavat osallistuessaan yhteystietonsa, joita käytetään vain voittajan tavoittamiseksi.

Arvontaan osallistujiin sovelletaan Mandatumin tietosuojaselostetta koskien henkilötietojen käsittelyä ja viestintää. Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa www.mandatumlife.fi/footer/tietosuoja/. Arvonnan jälkeen rekisteri tuhotaan.

10. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.