Arvonnan säännöt

Voita 1000 euron sijoitussalkku digitaalisen varainhoidon palveluun! Avaa asiakkuus johonkin seuraavista palveluista 31.12.2021 mennessä ja olet mukana arvonnassa: digitaalinen varainhoito,Trader-kaupankäyntipalvelu tai lapselle säästämisen palvelu.

Arvonnan säännöt

Voita 1000 euron sijoitussalkku digitaalisen varainhoidon palveluun! Avaa asiakkuus johonkin seuraavista palveluista 31.12.2021 mennessä ja olet mukana arvonnassa: digitaalinen varainhoito,Trader-kaupankäyntipalvelu tai lapselle säästämisen palvelu.

1. Järjestäjä

Mandatum Life Palvelut Oy, PL 1210, 00101 HELSINKI

2. Arvonnan osallistumisaika

15.11.-31.12.2021

3. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voi osallistua avaamalla asiakkuuden Mandatum Trader-palveluun, Mandatumin digitaalisen varainhoidon palveluun tai tekemällä Mandatumin kanssa sopimuksen lapselle säästämisestä ajalla 15.11.-31.12.2021.

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset, 18-vuotta täyttäneet henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole arvonnan järjestäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

4. Palkinto

Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan 1000 euron arvoinen rahasumma, joka sijoitetaan asiakkaan riskitason mukaiseen Mandatumin Allokaatio-sijoituskoriin Mandatumin digitaalisen varainhoidon kautta. Allokaatio-sijoituskorit ovat Mandatum Henkivakuutusyhtiön tarjoamia sijoitussidonnaisia vakuutuksia, jotka soveltuvat pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Palkinnon lunastaminen ja hyödyntäminen edellyttää 18 vuoden ikää, Mandatumin digitaalisen varainhoidon palvelun avaamista ja henkilökohtaisen sijoitussuunnitelman tekemistä palkinnon lunastajan oikean riskitason kartoittamiseksi.

Palkinto voidaan maksaa vain yksityishenkilöille. Palkintoa ei voi suoraan muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluihin. Sijoitusvakuutuksen voi lunastaa vakuutusehtojen mukaisesti.

Järjestäjä hoitaa arpajaisveron.

5. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Arvonta suoritetaan kaikkien osallistumiskriteerien täyttäneiden kesken 10.1.2022.

Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajaan. Palkinto voidaan vastaanottaa sääntöjen kuvaamalla tavalla. Voittajan nimeä ei julkaista, ellei asiasta sovita voittajan kanssa toisin.

6. Palkintoon liittyvät muut ehdot

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.

Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista ja veroseuraamuksista sijoitusvakuutukseen kulloinkin sovellettavien verosäännösten mukaisesti.

7. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon.

Järjestäjä ei vastaa mistään vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan, tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

8. Arpajaisvero

Arvonnan järjestäjä vastaapalkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

9. Henkilötietojen käsittely ja viestintä

Arvontaan osallistujat antavat osallistuessaan yhteystietonsa, joita käytetään vain voittajan kontaktointiin.

Arvontaan osallistujiin sovelletaan Mandatumin tietosuojaselostetta koskien henkilötietojen käsittelyä ja viestintää. Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa www.mandatumlife.fi/footer/tietosuoja/. Arvonnan jälkeen rekisteri tuhotaan.

10. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.