Mandatum Lifen edut Finnair Plus -asiakkaille

Mandatum Lifen edut Finnair Plus -asiakkaille

Elämä on täynnä yllätyksiä. Ja yllätyksiä sattuu yleensä juuri silloin, kun niitä vähiten osaa odottaa. Oman ja läheistesi tulevaisuuden ja taloudellisen hyvinvoinnin turvaaminen on tärkeä, vakuuttamisen arvoinen asia. Finnair Plus -asiakkaana suojaat itsesi ja läheisesi erikoishintaan.

Vaihtoehto 1: Mandatum Life Optimi

Turva tapaturmaisen kuoleman varalta, turvasumma 25 000 e
Turva tapaturmaisen pysyvän haitan varalta, turvasumma 25 000 e

Hinta 32,63 EUR + 1000 Finnair Plus -pistettä
Tutustu ehtoihin

Jätä yhteydenottopyyntö

Vaihtoehto 2: Mandatum Life Optimi

Turva tapaturmaisen kuoleman varalta, turvasumma 50 000 e
Turva tapaturmaisen pysyvän haitan varalta, turvasumma 50 000 e

Hinta 58,39 EUR + 4000 Finnair Plus -pistettä
Tutustu ehtoihin

Jätä yhteydenottopyyntö

Turvien sisältö

  • Turva tapaturmaisen kuoleman varalta: korvaus maksetaan edunsaajille, jos vakuutettu menehtyy tapaturmaisesti.
  • Turva tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan varalta: turva oikeuttaa kertakorvaukseen, kun tapaturmavammasta jää vakuutetulle pysyvä lääketieteellinen haitta. Haitan pysyvyydellä tarkoitetaan sitä, että haitta ei tulevaisuudessa poistu, vaikka vamma muuten olisikin parantunut. Korvaus maksetaan lääketieteellisen haitta-asteen mukaan joko täytenä tai osittaisena. Korvaus maksetaan, jos tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan haittaluokka on vähintään 2 (10 %).

Molemmat turvat päättyvät viimeistään vakuutetun täyttäessä 70 vuotta. Vakuutetun tulee olla asunut Suomessa pysyvästi yli 2 vuotta turvan ottamishetkellä.

Finnair Plus -pisteillä ostetut turvat ovat voimassa vuoden. Tämän jälkeen turvat jatkuvat normaalisti laskutettavina turvina.