Arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt

ARVONNAN SÄÄNNÖT

  1. Järjestäjä

Mandatum Life Palvelut Oy, PL 1210, 00101 HELSINKI

  1. Arvonnan osallistumisaika

15.5.2024, Messukeskus Helsinki

  1. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voi osallistua täyttämällä fyysisen arvontalomakkeen ja palauttamalla lomakkeen Traderin, varainhoidon ja yritysten palveluiden osastoille.

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset, 18-vuotta täyttäneet henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole arvonnan järjestäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

  1. Palkinto

Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan 30 000 Finnair Plus Aviosta. Palkinnon lunastaminen ja hyödyntäminen edellyttää 18 vuoden ikää.

Palkinto voidaan antaa vain yksityishenkilöille. Palkintoa ei voi suoraan muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluihin.

Järjestäjä hoitaa arpajaisveron.

  1. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Arvonta suoritetaan kaikkien osallistumiskriteerien täyttäneiden kesken viikolla 21.

Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajaan puhelimitse. Palkinto voidaan vastaanottaa sääntöjen kuvaamalla tavalla. Voittajan nimeä ei julkaista, ellei asiasta sovita voittajan kanssa toisin.

  1. Palkintoon liittyvät muut ehdot

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 3 päivän kuluessa arvonnan suorittamisesta, järjestäjä arpoo uuden voittajan.

  1. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon.

Järjestäjä ei vastaa mistään vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan, tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

  1. Arpajaisvero

Arvonnan järjestäjä vastaa palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

  1. Henkilötietojen käsittely ja viestintä

Arvonnan osallistujista kerätään arvontalomakkeella olevat tiedot, eli vähintään nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi arvonnan voittajalta pyydetään osoite palkinnon toimittamista varten.

Henkilötietojen käsittelystä Mandatumissa on kerrottu tarkemmin Mandatumin tietosuojaselosteessa. Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa www.mandatum.fi/footer/tietosuoja/

  1. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.