Edunsaajamääräykset

Edunsaajamääräykset

Vakuutuksenottaja määrää, kenelle vakuutukseen perustuva korvaus maksetaan kuolemantapauksessa tai kenelle vakuutuksen säästöt maksetaan sopimusajan päättyessä. Vakuutuksenottaja voi määrätä kenet tahansa henkilön, yrityksen tai muun yhteisön edunsaajaksi.

Miten edunsaajamääräys annetaan ja miten annettua määräystä voi muuttaa?

 • Edunsaajamääräys annetaan kirjallisesti vakuutusyhtiölle ilmoittamalla tai verkkopalvelussa tunnistautuneena.
 • Edunsaajamääräystä ei voi antaa testamentissa.
 • Edunsaajamääräystä voi muuttaa ilmoittamalla uudesta edunsaajamääräyksestä kirjallisesti vakuutusyhtiölle tai antamalla uusi edunsaajamääräys verkkopalvelussa tunnistautuneena. Edunsaajamääräystä ei voi muuttaa testamentilla.

Henkivakuutuskorvauksen edunsaaja

Avio-oikeuden poissulkeva ehto

 • Korvauksen saajan aviopuolisolla on avio-oikeus vakuutuksesta maksettuun korvaukseen, ellei puolison avioehto-oikeutta ole poissuljettu avioehtosopimuksella tai testamentissa.
 • Myös vakuutuksen edunsaajamääräyksen antamisen yhteydessä voidaan poistaa saajan (esimerkiksi oman lapsen) aviopuolison avio-oikeus vakuutuksesta maksettuun korvaukseen.
 • Tällainen saajan puolison avio-oikeuden poissulkeva ehto voidaan liittää vakuutukseen myös milloin tahansa myöhemmin.

 

Edunvalvojan tekemät sijoitusvakuutukset

 • Edunvalvoja voi ilman maistraatin lupaa tehdä sijoitusvakuutuksen edunvalvottavan puolesta.
 • Edunvalvottava tulee nimetä sopimuksen ottajaksi ja säästöjen edunsaajaksi.
 • Kaikki maistraatit hyväksyvät kuolinpesän kuolintapaussumman edunsaajaksi.

 

Henkivakuutuskorvauksen verotus

 • Kuolemantapauksen perusteella lähiomaisille maksettavat henkivakuutuskorvaukset kuuluvat perintöverotuksen piiriin. Veron määrä on enintään 19 %.
 • Lähiomaisia ovat esimerkiksi aviopuoliso, lapset, lastenlapset ja vanhemmat. Myös avopuolisolle maksettu korvaus kuuluu perintöverotuksen piiriin, jos avopuolisot ovat asuneet yhdessä ja heillä on tai on ollut yhteinen lapsi tai he ovat olleet keskenään avioliitossa.
 • Muille kuin lähiomaisille maksetut henkivakuutuskorvaukset ovat veronalaista pääomatuloa.