Toisen henki­lön puoles­ta asi­ointi

Toisen henki­lön puoles­ta asi­ointi

Toisen henkilön puolesta voit asioida valtakirjalla, alaikäisen lapsen huoltajana tai edunvalvojana.

Toisen puolesta asiointi valtakirjalla vakuutussopimusta koskevissa asioissa

Vakuutuksen omistaja ja hänen valtuuttamansa henkilö voivat saada vakuutussopimusta koskevia tietoja ja tehdä muutoksia vakuutussopimukseen. Jos haluat valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan omia tai yrityksesi vakuutusasioita, tai haluat itse hoitaa esimerkiksi perheenjäsentesi vakuutusasioita, on sinun täytettävä ja palautettava valtakirja.

Valtakirjassa nimetään henkilö, jolle valtuutus halutaan antaa sekä määritellään, mitä valtuutus koskee. Voit palauttaa valtakirjan Mandatumin verkkopalvelussa Viestit-osiossa viestin liitteenä, jos olet entuudestaan Mandatumin asiakas, tai postitse lomakkeeseen merkittyyn osoitteeseen.

Suosittelemme käyttämään Firefox-selainta lomakkeen täyttämiseen.


Alaikäisen lapsen puolesta asiointi

Lapsesi vakuutuksen tietoja pääset katsomaan Mandatumin verkkopalvelussa, kun teet valtuutuksen verkkopalvelun käytöstä yhdessä toisen huoltajan kanssa. Alaikäisen lapsen huoltajalle voidaan myöntää joko katseluoikeudet tai katselu- ja ylläpito-oikeudet lapsensa vakuutusasioihin. Valtuutuslomakkeeseen tarvitaan molempien huoltajien allekirjoitus. Jos olet lapsen yksinhuoltaja, sinun allekirjoituksesi riittää.

Valtuutus palautetaan postitse lomakkeeseen merkittyyn osoitteeseen. Jos sinulla on asiakkuus Mandatumissa, voit toimittaa valtuutuksen myös verkkopalvelussa Viestit-osiossa viestin liitteenä.

Valtuutuksen käsittelyyn kuluu noin viikko. Kun valtuudet on päivitetty, saat vahvistusviestin, jonka jälkeen pääset katsomaan lapsen tietoja Mandatumin verkkopalvelussa. Kirjauduttuasi verkkopalveluun omilla pankkitunnuksillasi, voit tarkastella lapsesi tietoja valitsemalla ylävalikosta oikeassa reunassa näkyvän nimen ja kohdan "Vaihda roolia".

Suosittelemme käyttämään Firefox-selainta lomakkeen täyttämiseen.


Edunvalvottavan puolesta asiointi

Edunvalvojaksi voidaan määrätä joko yksityinen tai yleinen edunvalvoja.

Yksityinen edunvalvoja ja edunvalvontavaltuutettu

Yksityishenkilö, joka toimii edunvalvojana, voi hoitaa edunvalvottavan vakuutusasioita tunnistautuneena Mandatumin verkkopalvelussa. Tätä varten sinun tulee toimittaa meille holhousasioiden rekisteriote, jonka saat Digi- ja väestötietovirastosta. Edunvalvontavaltuutetun pitää lisäksi toimittaa edunvalvontavaltuutus. Otteen voit toimittaa postitse osoitteeseen: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Asiakasposti / 2011, Kalevantie 3, 20520 Turku.

Jos sinulla itselläsi on asiakkuus Mandatumissa, voit toimittaa otteen myös verkkopalvelussa Viestit-osiossa viestin liitteenä.

Kun olet saanut käyttöoikeuden edunvalvottavan verkkopalveluun, voit tarkastella edunvalvottavan vakuutustietoja vaihtamalla asiointiroolia verkkopalvelussa. Kirjaudu verkkopalveluun omilla pankkitunnuksillasi ja valitse oikeasta yläkulmasta oma nimesi. Valitse avautuvasta alasvetovalikosta Vaihda roolia.

Yleinen edunvalvoja

Yleinen edunvalvoja ei voi toistaiseksi hoitaa edunvalvottavan asioita Mandatumin verkkopalvelussa järjestelmäteknisistä syistä. Yleinen edunvalvoja voi kuitenkin asioida Mandatumin kanssa käyttämällä suojattua sähköpostiyhteyttä, jolloin edunvalvojalle on mahdollista antaa tietoja Mandatumin toimesta.

Yleisen edunvalvojan tulee myös toimittaa Mandatumiin holhousasioiden rekisteriote. Otteen voit toimittaa postitse osoitteeseen: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Asiakasposti / 2011, Kalevantie 3, 20520 Turku.

Kun sopimukseen on kytketty edunvalvontatieto, Mandatum lähettää edunvalvojalle sopimuksen sopimuskirjan ja yhteenveto tapahtumista -tulosteen, joissa näkyvät sopimuksen tiedot edunvalvonnan alkamispäivästä kuluvaan päivään saakka. Jatkossa tiedot lähetetään vuosittain vuosiraportointia varten.

Lomakkeiden palautusosoite

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
Asiakasposti / 2011
Kalevantie 3
20520 Turku